Mã bưu điện Kim Bảng, Hà Nam

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Kim Bảng thuộc tỉnh Hà Nam, bao gồm: Kim Bảng, Ba Sao, Lê Hồ, Nguyễn Ú́y, Nhật Tân, Nhật Tựu, Tân Sơn, Thanh Sơn, Ba Sao, Đại Cương, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Khả Phong, Lê Hồ, Liên Sơn, Ngọc Sơn, Nhật Tựu, Tân Sơn, Thi Sơn, Thụy Lôi, Tượng Lĩnh, Văn Xá

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
402700 Bưu cục cấp 2 Kim Bảng Tổ Dân phố 5 Đường quang Trung, Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263820241
403060 Bưu cục cấp 3 Ba Sao Xóm 4, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263531604
402880 Bưu cục cấp 3 Lê Hồ Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263824602
402900 Điểm BĐVHX Nguyễn Ú́y Thôn Phù Lưu, Xã Nguyễn Úy, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263824269
402820 Bưu cục cấp 3 Nhật Tân Xóm 15, Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263826606
402830 Bưu cục cấp 3 Nhật Tựu Thôn Nhật Tựu, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263826608
402990 Bưu cục cấp 3 Tân Sơn Thôn Thụy Sơn, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263824870
403100 Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn Thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263820603
403061 Điểm BĐVHX Ba Sao Xóm 6, Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263531376
402860 Điểm BĐVHX Đại Cương Thôn Thịnh Đại, Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263826022
402790 Điểm BĐVHX Đồng Hóa Thôn Phương Xá, Xã Đồng Hoá, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263820868
402770 Điểm BĐVHX Hoàng Tây Thôn Thọ Lão, Xã Hoàng Tây, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263826021
403020 Điểm BĐVHX Khả Phong Thôn Khả Phong, Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263530881
402881 Điểm BĐVHX Lê Hồ Thôn Phương Đàn, Xã Lê Hồ, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263824879
403080 Điểm BĐVHX Liên Sơn Thôn Đồng Sơn, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263820874
402920 Điểm BĐVHX Ngọc Sơn Thôn Mã Lão, Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263820882
402831 Điểm BĐVHX Nhật Tựu Thôn Văn Bối, Xã Nhật Tựu, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263826023
402991 Điểm BĐVHX Tân Sơn Thôn Hồi Trại, Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263824609
403040 Điểm BĐVHX Thi Sơn Thôn Quyển Sơn, Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263820875
402940 Điểm BĐVHX Thụy Lôi Thôn Gốm, Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263820877
402960 Điểm BĐVHX Tượng Lĩnh Thôn Quang Thừa, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 02263824297
402750 Điểm BĐVHX Văn Xá Thôn Đặng Xá, Xã Văn Xá, Huyện Kim Bảng
Điện thoại: 0223517012
Mã bưu điện Kim Bảng, Hà Nam
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn