Mã bưu điện Phủ Lý, Hà Nam

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam: Phủ Lý, Thanh Châu, Châu Sơn, Thanh Châu, Lam Hạ, Phù Vân, Liêm Chung, Qui Lưu, Liêm Chính, Bưu cục Hà Nam, Trịnh xá, Đinh Xá, Tiên Hiệp, Tiên Hải, Tiên Tân, Kim Bình, Thanh Tuyền, Liêm Tiết, Liêm Tuyền, KHL Phủ Lý, Hành Chính Công

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
400000 Bưu cục cấp 1 Phủ Lý Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263853411
401320 Bưu cục cấp 3 Thanh Châu Thôn Thượng Tổ 1, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 851270
401170 Bưu cục cấp 3 Châu Sơn Sô´chưa có SN, Đường Lý Thái Tổ, Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263855149
401321 Điểm BĐVHX Thanh Châu Thôn Bảo Lộc 2, Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 0226853630
401030 Điểm BĐVHX Lam Hạ Thôn Đường Ấ́m, Phường Lam Hạ, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263854897
401040 Điểm BĐVHX Phù Vân Thôn 2, Xã Phù Vân, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263855209
401340 Điểm BĐVHX Liêm Chung Xóm 5, Xã Liêm Chung, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263855194
401120 Bưu cục cấp 3 Qui Lưu Sô´149, Đường Qui Lưu, Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263841081
401294 Điểm BĐVHX Liêm Chính Thôn Mễ Nội, Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263842843
400900 Bưu cục Hệ 1 Hà Nam Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263853622
401380 Điểm BĐVHX Trịnh xá Thôn Thôn Tràng, Xã Trịnh Xá, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263861701
401370 Điểm BĐVHX Đinh Xá Thôn Thôn Trung, Xã Đinh Xá, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263861704
401480 Điểm BĐVHX Tiên Hiệp Thôn Thôn Phú Thứ, Xã Tiên Hiệp, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263838209
401470 Điểm BĐVHX Tiên Hải Thôn Thôn Quán Nha, Xã Tiên Hải, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263838240
401490 Điểm BĐVHX Tiên Tân Thôn Thôn Mạc, Xã Tiên Tân, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263835052
401390 Điểm BĐVHX Kim Bình Thôn Thôn Phù Lão, Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263820872
401450 Điểm BĐVHX Thanh Tuyền Thôn Thôn Lại Xá, Phường Thanh Tuyền, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263881707
401410 Điểm BĐVHX Liêm Tiết Thôn Thôn Đào, Xã Liêm Tiết, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263881734
401430 Điểm BĐVHX Liêm Tuyền Thôn Thôn Ngái Trì, Xã Liêm Tuyền, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263881761
404510 Bưu cục cấp 3 KHL Phủ Lý Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263857777
404505 Bưu cục cấp 3 Hành Chính Công Đường Trần Phú, Phường Quang Trung, Thành Phố Phủ Lý
Điện thoại: 02263843501
Mã bưu điện Phủ Lý, Hà Nam
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn