Mã bưu điện Gia Viễn, Ninh Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Gia Viễn trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Gia Viễn.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
432200 Bưu cục cấp 2 Gia Viễn Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 02293868101
432250 Bưu cục cấp 3 Gián Khẩu Thôn Gián Khẩu, Xã Gia Trấn, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 02293868260
432360 Điểm BĐVHX Gia Hưng Thôn Hoa Tiên, Xã Gia Hưng, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868027
432370 Điểm BĐVHX Gia Phú Thôn Đường DT447, Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868051
432300 Điểm BĐVHX Gia Hòa Thôn An Ninh, Xã Gia Hoà, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 0303868195
432380 Điểm BĐVHX Gia Thịnh Thôn Liên Huy, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868411
432400 Điểm BĐVHX Gia Lạc Thôn Lạc Khoái, Xã Gia Lạc, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 830001
432230 Điểm BĐVHX Gia Lập Thôn Tân Long Mỹ, Xã Gia Lập, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868160
432390 Điểm BĐVHX Gia Minh Thôn Trà Đính, Xã Gia Minh, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 830014
432410 Điểm BĐVHX Gia Phong Thôn Ngọc Thượng, Xã Gia Phong, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 830010
432470 Điểm BĐVHX Gia Phương Thôn Văn Hà 1, Xã Gia Phương, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868196
432440 Điểm BĐVHX Gia Sinh Xóm 10, Xã Gia Sinh, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 830046
432490 Điểm BĐVHX Gia Tiến Thôn Hán Bắc, Xã Gia Tiến, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868450
432420 Điểm BĐVHX Gia Trung Thôn Chấn Hưng, Xã Gia Trung, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868013
432260 Điểm BĐVHX Gia Vân Thôn Phù Long, Xã Gia Vân, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868168
432500 Điểm BĐVHX Gia Thắng Thôn Quốc Thanh, Xã Gia Thắng, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868430
432201 Điểm BĐVHX Thị Trấn Me Phố Thống Nhất, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868169
432330 Điểm BĐVHX Liên Sơn Xóm 9(UBND), Xã Liên Sơn, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868448
432280 Điểm BĐVHX Gia Thanh Thôn Thượng Hòa, Xã Gia Thanh, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 868270
432510 Điểm BĐVHX Gia Tân Thôn Tùy Hối, Xã Gia Tân, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868291
432220 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Gia Vượng Thôn Trại Đức, Xã Gia Vượng, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868291
432240 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Gia Xuân Thôn Đồng Xuân, Xã Gia Xuân, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 030 3868291
432320 Bưu cục văn phòng VP BĐH Gia Viễn Phố Me, Thị Trấn Me, Huyện Gia Viễn
Điện thoại: 0303868101
Mã bưu điện Gia Viễn, Ninh Bình
2.4 (48.57%) 7 votes
Bình luận của bạn