Mã bưu điện Tam Điệp, Ninh Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 12 địa chỉ Bưu điện ở Tam Điệp, Ninh Bình: Bưu cục cấp 2 Tam Điệp, Điểm BĐVHX Gềnh, Điểm BĐVHX Đền Dâu, Điểm BĐVHX Quang Sơn, Điểm BĐVHX Nông Trường Chè, Điểm BĐVHX Đông Sơn, Điểm BĐVHX Yên Sơn, Điểm BĐVHX Yên Bình, Điểm BĐVHX Quang Sơn II, Hòm thư Công cộng Phường Bắc Sơn, Hòm thư Công cộng Phường Tây Sơn, Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tam Điệp

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
433300 Bưu cục cấp 2 Tam Điệp Tổ 9, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 02293864101
433340 Điểm BĐVHX Gềnh Thôn Lý Nhân, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864002
433390 Điểm BĐVHX Đền Dâu Tổ 20, Phường Nam Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864002
433380 Điểm BĐVHX Quang Sơn Thôn Hang Nước, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864590
433480 Điểm BĐVHX Nông Trường Chè Thôn 4b, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 01652736399
433481 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn 6, Xã Đông Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864588
433360 Điểm BĐVHX Yên Sơn Thôn Yên Đồng, Xã Yên Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864588
433341 Điểm BĐVHX Yên Bình Thôn Ghềnh, Xã Yên Bình, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864721
433388 Điểm BĐVHX Quang Sơn II Thôn Tân Nam, Xã Quang Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864721
433323 Hòm thư Công cộng Phường Bắc Sơn Tổ 12, Phường Bắc Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864721
433538 Hòm thư Công cộng Phường Tây Sơn Tổ 7, Phường Tây Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 864721
433420 Bưu cục văn phòng VP BĐTP Tam Điệp Đường Quyết Thắng, Phường Trung Sơn, Thị xã Tam Điệp
Điện thoại: 0303864101
Mã bưu điện Tam Điệp, Ninh Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn