Mã bưu điện Kim Sơn, Ninh Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình: Xuân Thiện, Chính Tâm, Chất Bình, Hồi Ninh, Xã Kim Định, Ân Hòa, Quy Hậu, Kim Sơn, Yên Mật, Thượng Kiệm, Tân Thành, Yên Hòa, Lai Thành 1, Lai Thành 2, Định Hóa, Văn Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Cồn Thoi, Bình Minh, Kim Hải, Kim Đông, Kim Trung, Đồng Hướng, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Quang Thiện, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Hùng Tiến, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Xã Kim Chính, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Như Hoà, Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Lưu Phương, Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
434130 Điểm BĐVHX Xuân Thiện Thôn Đường 10, Xã Xuân Thiện, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 862471
434120 Điểm BĐVHX Chính Tâm Thôn Cách Tâm, Xã Chính Tâm, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 862340
434110 Điểm BĐVHX Chất Bình Thôn Hợp Thành, Xã Chất Bình, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 862380
434100 Điểm BĐVHX Hồi Ninh Thôn Đồng Nhân, Xã Hồi Ninh, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 0303862420
434090 Điểm BĐVHX Xã Kim Định Thôn Dục Đức, Xã Kim Định, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 030 3730531
434071 Điểm BĐVHX Ân Hòa Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 030 3730531
434070 Bưu cục cấp 3 Quy Hậu Thôn Tôn Đạo, Xã Ân Hoà, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862003
433900 Bưu cục cấp 2 Kim Sơn Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862101
434370 Điểm BĐVHX Yên Mật Thôn Yên Thổ, Xã Yên Mật, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862101
434150 Điểm BĐVHX Thượng Kiệm Xóm Vinh Ngoại, Xã Thương Kiệm, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 0303862276
434180 Điểm BĐVHX Tân Thành Thôn Tự Tân, Xã Tân Thành, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 862422
434190 Bưu cục cấp 3 Yên Hòa Thôn Nam Lộc, Xã Yên Lộc, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862004
434200 Điểm BĐVHX Lai Thành 1 Xóm 11, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 0981058283
434201 Điểm BĐVHX Lai Thành 2 Xóm 4, Xã Lai Thành, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 721292
434230 Điểm BĐVHX Định Hóa Xóm 5, Xã Định Hoá, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 721292
434240 Điểm BĐVHX Văn Hải Xóm Bắc Cường, Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863553
434270 Điểm BĐVHX Kim Mỹ Thôn Tân Khẩn, Xã Kim Mỹ, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863520
434320 Điểm BĐVHX Kim Tân Xóm 13, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863570
434340 Điểm BĐVHX Cồn Thoi Xóm 6, Xã Cồn Thoi, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863613
434280 Bưu cục cấp 3 Bình Minh Khối 8, Thị Trấn Bình Minh, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293863328
434300 Điểm BĐVHX Kim Hải Xóm 2, Xã Kim Hải, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863554
434360 Điểm BĐVHX Kim Đông Xóm 3, Xã Kim Đông, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863612
434310 Điểm BĐVHX Kim Trung Xóm 1, Xã Kim Trung, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 863145
434012 Điểm BĐVHX Đồng Hướng Thôn Hướng Đạo, Xã Đồng Hướng, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434020 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Quang Thiện Xóm 16, Xã Quang Thiện, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434060 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Hùng Tiến Thôn Quy Hậu, Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434000 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng Xã Kim Chính Thôn Thủ Trung, Xã Kim Chính, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434050 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Như Hoà Thôn Như Độ, Xã Như Hoà, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
434171 Hòm thư Công cộng Hộp thư công cộng xã Lưu Phương Thôn Lưu Phương, Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 723336
433990 Bưu cục văn phòng VP BĐH Kim Sơn Phố Trì Chính, Thị Trấn Phát Diệm, Huyện Kim Sơn
Điện thoại: 02293862101
Mã bưu điện Kim Sơn, Ninh Bình
4 (80%) 1 vote
Bình luận của bạn