Mã bưu điện Yên Mô, Ninh Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Yên Mô thuộc tỉnh Ninh Bình: Yên Mô, Chợ Bút, Yên Phong, Thanh Sơn, Khánh Dương, Khánh Thượng, Yên Thắng, Khánh Thịnh, Yên Nhân, Yên Lâm, Yên Mạc, Yên Mỹ, Yên Thành, Yên Thái, Yên Đồng, Yên Hòa, Yên Từ, Yên Hưng, Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mô

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
433600 Bưu cục cấp 2 Yên Mô Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 02293869101
433760 Bưu cục cấp 3 Chợ Bút Xóm 9, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 02293836002
433610 Bưu cục cấp 3 Yên Phong Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Phong, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 02293869003
433660 Bưu cục cấp 3 Thanh Sơn Xóm 7, Xã Mai Sơn, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 02293869113
433630 Điểm BĐVHX Khánh Dương Thôn Yên Dương, Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869111
433640 Điểm BĐVHX Khánh Thượng Thôn Lam Sơn, Xã Khánh Thượng, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869110
433690 Điểm BĐVHX Yên Thắng Thôn Trà Tu, Xã Yên Thắng, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869283
433620 Điểm BĐVHX Khánh Thịnh Thôn Yên Thượng, Xã Khánh Thịnh, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869192
433820 Điểm BĐVHX Yên Nhân Thôn Bình Hải, Xã Yên Nhân, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836036
433790 Điểm BĐVHX Yên Lâm Thôn Phù Xa, Xã Yên Lâm, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 863017
433780 Điểm BĐVHX Yên Mạc Thôn Hồng Thắng, Xã Yên Mạc, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836051
433761 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Xóm 7 Tây, Xã Yên Mỹ, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836034
433720 Điểm BĐVHX Yên Thành Thôn Đoài, Xã Yên Thành, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836004
433740 Điểm BĐVHX Yên Thái Xóm Cầu Dầu, Xã Yên Thái, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 836022
433730 Điểm BĐVHX Yên Đồng Thôn Yên Tế, Xã Yên Đồng, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 863021
433680 Điểm BĐVHX Yên Hòa Thôn Trinh Nữ, Xã Yên Hoà, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869158
433810 Điểm BĐVHX Yên Từ Thôn Nộn Khê, Xã Yên Từ, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869107
433710 Điểm BĐVHX Yên Hưng Thôn Hưng Hiền, Xã Yên Hưng, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 869605
433840 Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Mô Khu phố Trung Yên, Thị Trấn Yên Thịnh, Huyện Yên Mô
Điện thoại: 0303869101
Mã bưu điện Yên Mô, Ninh Bình
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn