Mã bưu điện Yên Khánh, Ninh Bình

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Yên Khánh thuộc tỉnh Ninh Bình: Yên Khánh, Chợ Xanh, Chợ Cát, Khánh Nhạc, Khánh Phú, Khánh Hòa, Khánh An, Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh Hồng, Khánh Hải, Khánh Tiên, Khánh Hội, Khánh Công, Khánh Mậu, Khánh Trung, Khánh Cường, Khánh Thành, Khánh Thủy, Khánh Ninh, Khánh Lợi 2, Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
434500 Bưu cục cấp 2 Yên Khánh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841202
434580 Bưu cục cấp 3 Chợ Xanh Xóm Chợ Xanh, Xã Khánh Thiện, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293841259
434560 Bưu cục cấp 3 Chợ Cát Thôn 20, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293843008
434760 Bưu cục cấp 3 Khánh Nhạc Xóm 3c, Xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293841205
434710 Bưu cục cấp 3 Khánh Phú Thôn Phú Tân, Xã Khánh Phú, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293842101
434690 Điểm BĐVHX Khánh Hòa Xóm Chợ Dầu, Xã Khánh Hoà, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 842043
434670 Điểm BĐVHX Khánh An Thôn Phú Thượng, Xã Khánh An, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841484
434650 Điểm BĐVHX Khánh Cư Thôn Thông, Xã Khánh Cư, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841262
434630 Điểm BĐVHX Khánh Vân Xóm 4 thôn Vân Tiến, Xã Khánh Vân, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841426
434740 Điểm BĐVHX Khánh Hồng Xóm 2 thôn Thổ Mật, Xã Khánh Hồng, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841418
434620 Điểm BĐVHX Khánh Hải Xóm Trung A thôn Nhuận Hải, Xã Khánh Hải, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841256
434590 Điểm BĐVHX Khánh Tiên Xóm 3, Xã Khánh Tiên, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 841391
434520 Điểm BĐVHX Khánh Hội Xóm 2, Xã Khánh Hội, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843002
434550 Điểm BĐVHX Khánh Công Xóm 8, Xã Khánh Công, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843019
434540 Điểm BĐVHX Khánh Mậu Xóm 9, Xã Khánh Mậu, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843001
434561 Điểm BĐVHX Khánh Trung Thôn 9, Xã Khánh Trung, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843017
434570 Điểm BĐVHX Khánh Cường Xóm 4 thôn Đông Cường, Xã Khánh Cường, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843005
434800 Điểm BĐVHX Khánh Thành Xóm 8, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843012
434790 Điểm BĐVHX Khánh Thủy Xóm 6, Xã Khánh Thủy, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 843037
434730 Điểm BĐVHX Khánh Ninh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 840555
434612 Điểm BĐVHX Khánh Lợi 2 Xóm Nội, Xã Khánh Lợi, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 030752252
434720 Bưu cục văn phòng VP BĐH Yên Khánh Khu phố 1, Thị Trấn Yên Ninh, Huyện Yên Khánh
Điện thoại: 02293841202
Mã bưu điện Yên Khánh, Ninh Bình
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn