Mã bưu điện Hạ Lang, Cao Bằng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Hạ Lang trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Hạ Lang.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
272200 Bưu cục cấp 2 Hạ Lang Khu Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 0206.3830.233
272280 Điểm BĐVHX Lý Quốc Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 0263835401
272320 Điểm BĐVHX Thắng Lợi Xóm Bản Xà, Xã Thắng Lợi, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 837930
272430 Điểm BĐVHX Việt Chu Xóm Nà Đắng, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 830303
272260 Điểm BĐVHX Đồng Loan Xóm Bản Lung, Xã Đồng Loan, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 99226404
272300 Điểm BĐVHX Minh Long Xóm Nà Quản, Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 99226422
272230 Điểm BĐVHX Quang Long Xóm Lũng Luông Dưới, Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 830305
272540 Điểm BĐVHX Thị Hoa Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 830313
272490 Điểm BĐVHX Thái Đức Xóm Lũng Liêng, Xã Thái Đức, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 830438
272520 Điểm BĐVHX Cô Ngân Xóm Bản Nha, Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 837931
272390 Điểm BĐVHX An Lạc Xóm Cô Cam, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 830067
272370 Điểm BĐVHX Kim Loan Xóm Gia Lường, Xã Kim Loan, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 99626001
272460 Điểm BĐVHX Vĩnh Quý Xóm Sang Chỉa, Xã Vịnh Quý, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 830264
272350 Điểm BĐVHX Đức Quang Xóm Bản Mắn, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang
Điện thoại: 830264
Mã bưu điện Hạ Lang, Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn