Cao Bằng

Mã bưu điện Cao Bằng gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã bưu điện, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.

Mã bưu điện Phục Hòa, Cao Bằng

Mã bưu điện Phục Hòa, Cao Bằng

Danh sách các điểm bưu điện Phục Hòa thuộc tỉnh Cao Bằng, tìm mã bưu điện: Phục Hòa, Tà Lùng, Cách Linh, Mỹ Hưng, Triệu Ẩu, Hồng Đại, Đại Sơn, Lương Thiện, Tiên Thành, Đoỏng …
Mã bưu điện Hoà An, Cao Bằng

Mã bưu điện Hoà An, Cao Bằng

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Hoà An, Cao Bằng cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Hoà An, Cao Bằng. Mã …
Mã bưu điện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Mã bưu điện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Danh sách các điểm bưu điện Trà Lĩnh thuộc tỉnh Cao Bằng, tìm mã bưu điện: Trà Lĩnh, Hùng Quốc, Xuân Nội, Quang Trung, Tri Phương, Quang Hán, Cô Mười, Cao Chương, Lưu Ngọc, Quốc …