Mã bưu điện Trà Lĩnh, Cao Bằng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Trà Lĩnh thuộc tỉnh Cao Bằng, tìm mã bưu điện: Trà Lĩnh, Hùng Quốc, Xuân Nội, Quang Trung, Tri Phương, Quang Hán, Cô Mười, Cao Chương, Lưu Ngọc, Quốc Toản, Quang Vinh

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
273400 Bưu cục cấp 2 Trà Lĩnh Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 02063.880.105
273410 Điểm BĐVHX Hùng Quốc Xóm Bản Hía, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 880224
273430 Điểm BĐVHX Xuân Nội Xóm Bản Mán, Xã Xuân Nội, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 880091
273460 Điểm BĐVHX Quang Trung Xóm Bản Ga, Xã Quang Trung, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 880225
273490 Điểm BĐVHX Tri Phương Xóm Bản Soa, Xã Tri Phương, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 880203
273510 Điểm BĐVHX Quang Hán Xóm Vững Bền, Xã Quang Hán, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 880094
273540 Điểm BĐVHX Cô Mười Xóm Cô Mười, Xã Cô Mười, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 880283
273600 Điểm BĐVHX Cao Chương Xóm Đỏng Vựt, Xã Cao Chương, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 3880145
273580 Điểm BĐVHX Lưu Ngọc Xóm Lũng Pán, Xã Lưu Ngọc, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 837941
273630 Điểm BĐVHX Quốc Toản Xóm Đèo Mã Phục, Xã Quốc Toản, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 880209
273560 Điểm BĐVHX Quang Vinh Xóm Lũng Nặm, Xã Quang Vinh, Huyện Trà Lĩnh
Điện thoại: 837940
Mã bưu điện Trà Lĩnh, Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn