Mã bưu điện Quảng Uyên, Cao Bằng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Quảng Uyên thuộc tỉnh Cao Bằng, bao gồm: Quảng Uyên, Độc Lập, Bình Lăng, Quảng Hưng, Phi Hải, Phúc Sen, Đoài Khôn, Chí Thảo, Ngọc Động, Tự Do, Hạnh Phúc, Hoàng Hải, Cai Bộ, Hồng Định, Hồng Quang

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
271500 Bưu cục cấp 2 Quảng Uyên Khu Hòa Bình, Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 02063.820.033
271520 Điểm BĐVHX Độc Lập Xóm Pò Muồng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820492
271540 Điểm BĐVHX Bình Lăng Xóm Khung Lủng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 837905
271580 Điểm BĐVHX Quảng Hưng Xóm Đầu Cầu, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820465
271610 Điểm BĐVHX Phi Hải Bản Quản II, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820007
271700 Điểm BĐVHX Phúc Sen Khu Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 02633820033
271720 Điểm BĐVHX Đoài Khôn Xóm Bản Chang, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 837923
271740 Điểm BĐVHX Chí Thảo Khu Nà Rạc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820464
271910 Điểm BĐVHX Ngọc Động Khu Phố Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820292
271820 Điểm BĐVHX Tự Do Xóm Pác Khuổi, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820466
271990 Điểm BĐVHX Hạnh Phúc Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 837922
271940 Điểm BĐVHX Hoàng Hải Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820443
271780 Điểm BĐVHX Cai Bộ Khu Phố Háng Cháu, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820050
271850 Điểm BĐVHX Hồng Định Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820506
271880 Điểm BĐVHX Hồng Quang Xóm Lũng Rỵ, Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên
Điện thoại: 820507
Mã bưu điện Quảng Uyên, Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn