Mã bưu điện Nguyên Bình, Cao Bằng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Nguyên Bình thuộc tỉnh Cao Bằng, tìm mã bưu điện: Nguyên Bình, Tĩnh Túc, Nà Bao, Minh Tâm, Yên Lạc, Tam Kim, Thành Công, Băc Hợp, Thể Dục, Thịnh Vượng, Thái Học, Minh Thanh, Hoa Thám, Lang Môn, Vũ Nông, Ca Thành, Phan Thanh, Mai Long, Quang Thành

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
275600 Bưu cục cấp 2 Nguyên Bình Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 02063.872.101
275850 Bưu cục cấp 3 Tĩnh Túc Tổ 7, Thị Trấn Tĩnh Túc, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 0206.3871.146
275650 Điểm BĐVHX Nà Bao Xóm Nà Bao, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 872058
275690 Điểm BĐVHX Minh Tâm Xóm Bản Mới, Xã Minh Tâm, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 837302
275780 Điểm BĐVHX Yên Lạc Xóm Lũng Súng, Xã Yên Lạc, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838665
275940 Điểm BĐVHX Tam Kim Xóm Phai Khát, Xã Tam Kim, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838640
276030 Điểm BĐVHX Thành Công Xóm Bản Đổng, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838670
275670 Điểm BĐVHX Băc Hợp Xóm Bản Chang, Xã Bắc Hợp, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838600
275740 Điểm BĐVHX Thể Dục Xóm Bản Nùng I, Xã Thể Dục, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 872256
276000 Điểm BĐVHX Thịnh Vượng Xóm Xẻ Pản, Xã Thịnh Vượng, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 759019
275720 Điểm BĐVHX Thái Học Xóm Lủng Chang, Xã Thái Học, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838650
275630 Điểm BĐVHX Minh Thanh Xóm Nà Luộc, Xã Minh Thanh, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838625
275980 Điểm BĐVHX Hoa Thám Xóm Gặm Tẹm, Xã Hoa Thám, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838615
275651 Điểm BĐVHX Lang Môn Xóm Nà Lẹng, Xã Lang Môn, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838615
275800 Điểm BĐVHX Vũ Nông Xóm Lũng Luông, Xã Vũ Nông, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838660
275820 Điểm BĐVHX Ca Thành Xóm Khuổi Mỵ, Xã Ca Thành, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838605
275913 Điểm BĐVHX Phan Thanh Xóm Bình Đường, Xã Phan Thanh, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838605
275894 Điểm BĐVHX Mai Long Xóm Nà Lầm, Xã Mai Long, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838605
275935 Điểm BĐVHX Quang Thành Xóm Pác Tháy, Xã Quang Thành, Huyện Nguyên Bình
Điện thoại: 838605
Mã bưu điện Nguyên Bình, Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn