Mã bưu điện Thông Nông, Cao Bằng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Thông Nông thuộc tỉnh Cao Bằng: Thông Nông, Đa Thông, Lương Thông, Vị Quang, Cần Yên, Yên Sơn, Lương Can, Bình Lãng, Ngọc Động, Thanh Long

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
275200 Bưu cục cấp 2 Thông Nông Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 02063.875.207
275220 Điểm BĐVHX Đa Thông Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875354
275260 Điểm BĐVHX Lương Thông Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875301
275320 Điểm BĐVHX Vị Quang Xóm Nà Lìn, Xã Vị Quang, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875309
275340 Điểm BĐVHX Cần Yên Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875308
275420 Điểm BĐVHX Yên Sơn Xóm Choọc Mòn, Xã Yên Sơn, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875310
275440 Điểm BĐVHX Lương Can Xóm Nà Chia, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875213
275480 Điểm BĐVHX Bình Lãng Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875306
275390 Điểm BĐVHX Ngọc Động Xóm Tàn Hạ, Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875313
275460 Điểm BĐVHX Thanh Long Xóm Tắp Ná, Xã Thanh Long, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875303
Mã bưu điện Thông Nông, Cao Bằng
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn