Mã bưu điện Thông Nông, Cao Bằng

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Thông Nông thuộc tỉnh Cao Bằng: Thông Nông, Đa Thông, Lương Thông, Vị Quang, Cần Yên, Yên Sơn, Lương Can, Bình Lãng, Ngọc Động, Thanh Long

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
275200 Bưu cục cấp 2 Thông Nông Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 02063.875.207
275220 Điểm BĐVHX Đa Thông Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875354
275260 Điểm BĐVHX Lương Thông Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875301
275320 Điểm BĐVHX Vị Quang Xóm Nà Lìn, Xã Vị Quang, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875309
275340 Điểm BĐVHX Cần Yên Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875308
275420 Điểm BĐVHX Yên Sơn Xóm Choọc Mòn, Xã Yên Sơn, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875310
275440 Điểm BĐVHX Lương Can Xóm Nà Chia, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875213
275480 Điểm BĐVHX Bình Lãng Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875306
275390 Điểm BĐVHX Ngọc Động Xóm Tàn Hạ, Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875313
275460 Điểm BĐVHX Thanh Long Xóm Tắp Ná, Xã Thanh Long, Huyện Thông Nông
Điện thoại: 875303
Mã bưu điện Thông Nông, Cao Bằng
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn