Mã bưu điện Hà Quảng, Cao Bằng

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Hà Quảng/Cao Bằng với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
274600 Bưu cục cấp 2 Hà Quảng Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 02063.862.134
274900 Điểm BĐVHX Trường Hà Xóm Bản Hoàng 1, Xã Trường Hà, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 862179
274840 Điểm BĐVHX Lũng Nặm Khu Lũng Nặm, Xã Lũng Nặm, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 862131
274640 Điểm BĐVHX Thượng Thôn Xóm Lũng Tẩn, Xã Thượng Thôn, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 837954
274770 Điểm BĐVHX Nội Thôn Xóm Lũng Rì, Xã Nội Thôn, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 837960
274800 Điểm BĐVHX Cải Viên Xóm Chông Mạ, Xã Cải Viên, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 99626005
274970 Điểm BĐVHX Quý Quân Xóm Khuổi Luông, Xã Qúy Quân, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 862020
275020 Bưu cục cấp 3 Nà Giàng Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 0206.3862.164
274740 Điểm BĐVHX Tổng Cọt Thôn Tổng Cọt Phố, Xã Tổng Cọt, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 0263862134
274710 Điểm BĐVHX Sỹ Hai Xóm Sĩ Hai, Xã Sĩ Hai, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 837961
275000 Điểm BĐVHX Đào Ngạn Xóm Nà Xả, Xã Đào Ngạn, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 862247
274940 Bưu cục cấp 3 Sóc Giang Xóm Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 0206.3863.138
274601 Điểm BĐVHX Xuân Hoà Khu Bản Giới, Xã Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 862094
274920 Điểm BĐVHX Nà Sác Xóm Bản Hòa Mục 1, Xã Nà Sác, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 862497
274820 Điểm BĐVHX Vân An Xóm Lũng Thóc, Xã Vân An, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 99626004
275050 Điểm BĐVHX Mã Ba Thôn Thin Tẳng, Xã Mã Ba, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 837962
274690 Điểm BĐVHX Hồng Sỹ Xóm Pác Táng, Xã Hồng Sĩ, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 837963
275070 Điểm BĐVHX Hạ Thôn Xóm Chắm Ché – Lủng Giảo, Xã Hạ Thôn, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 837963
274870 Điểm BĐVHX Kéo Yên Xóm Rằng Cúm – Cả Lộ, Xã Kéo Yên, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 837963
275037 Điểm BĐVHX phu ngoc Khu Nà Giàng Phố, Xã Phù Ngọc, Huyện Hà Quảng
Điện thoại: 862731
Mã bưu điện Hà Quảng, Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn