Mã bưu điện Hoà Bình, Bạc Liêu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Hoà Bình thuộc tỉnh Bạc Liêu, tìm mã bưu điện: Hòa Bình, Bàu Xàng, Cầu Số 2, Cái Cùng, Vĩnh Mới, Minh Diệu, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
963200 Bưu cục cấp 2 Hòa Bình Ấp Thị Trấn A – Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3880003
963280 Bưu cục cấp 3 Bàu Xàng Ấp 18, Xã Vĩnh Bình, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3893711
963390 Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2 Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3880012
963310 Bưu cục cấp 3 Cái Cùng Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3892411
963320 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Mới Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3895011
963330 Điểm BĐVHX Minh Diệu Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3881002
963360 Điểm BĐVHX Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn B, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3880990
963420 Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu Ấp Vĩnh Mẫu, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3899011
963448 Điểm BĐVHX Vĩnh Hậu A Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình
Điện thoại: 3897002
Mã bưu điện Hoà Bình, Bạc Liêu
4 (80%) 2 votes
Bình luận của bạn