Mã bưu điện Đông Hải, Bạc Liêu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Đông Hải thuộc tỉnh Bạc Liêu: Đông Hải, Cây Giang, Kinh Tư, Long Đìền Đông A, Long Điền Đông, An Trạch, An Phúc, Định Thành, Định Thành A, Đại lý bưu điện Số 1

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
962900 Bưu cục cấp 2 Đông Hải Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3844448
962970 Bưu cục cấp 3 Cây Giang Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3657200
962920 Bưu cục cấp 3 Kinh Tư Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3840720
962950 Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3858000
962940 Điểm BĐVHX Long Điền Đông Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3840800
963000 Điểm BĐVHX An Trạch Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3617400
963030 Điểm BĐVHX An Phúc Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3842000
963050 Điểm BĐVHX Định Thành Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3857000
963065 Điểm BĐVHX Định Thành A Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3857232
962901 Đại lý bưu điện Số 1 Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3844522
Mã bưu điện Đông Hải, Bạc Liêu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn