Mã bưu điện Đông Hải, Bạc Liêu

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Đông Hải thuộc tỉnh Bạc Liêu: Đông Hải, Cây Giang, Kinh Tư, Long Đìền Đông A, Long Điền Đông, An Trạch, An Phúc, Định Thành, Định Thành A, Đại lý bưu điện Số 1

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
962900 Bưu cục cấp 2 Đông Hải Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3844448
962970 Bưu cục cấp 3 Cây Giang Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3657200
962920 Bưu cục cấp 3 Kinh Tư Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3840720
962950 Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3858000
962940 Điểm BĐVHX Long Điền Đông Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3840800
963000 Điểm BĐVHX An Trạch Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3617400
963030 Điểm BĐVHX An Phúc Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3842000
963050 Điểm BĐVHX Định Thành Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3857000
963065 Điểm BĐVHX Định Thành A Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3857232
962901 Đại lý bưu điện Số 1 Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải
Điện thoại: 3844522
Mã bưu điện Đông Hải, Bạc Liêu
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn