Mã bưu điện Phước Long, Bạc Liêu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Phước Long/Bạc Liêu với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
962100 Bưu cục cấp 2 Phước Long Ấp Long Thành, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 3864240
962240 Bưu cục cấp 3 Chủ Chí Ấp 2 A, Xã Phong Thạnh Tây B, Huyện Phước Long
Điện thoại: 3867115
962150 Bưu cục cấp 3 Phó Sinh Ấp Phước Thành, Xã Phước Long, Huyện Phước Long
Điện thoại: 3866615
962190 Bưu cục cấp 3 Trưởng Tòa Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long
Điện thoại: 3869215
962220 Bưu cục cấp 3 Rọc Lá Ấp Mỹ Tường 1, Xã Hưng Phú, Huyện Phước Long
Điện thoại: 3870125
962241 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây A Ấp 1 A, Xã Phong Thạnh Tây A, Huyện Phước Long
Điện thoại: 3540500
962130 Điểm BĐVHX Vĩnh Phú Đông Ấp Mỹ 1, Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long
Điện thoại: 3864815
962160 Điểm BĐVHX Xã Thoàn Ấp Phứớc 2, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long
Điện thoại: 3510015
Mã bưu điện Phước Long, Bạc Liêu
4.5 (90%) 2 votes
Bình luận của bạn