Mã bưu điện Giá Rai, Bạc Liêu

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu, bao gồm: Gía Rai, Hộ Phòng, Láng Trâm, Láng Tròn, Khúc Tréo, Phong Thạnh, Tân Thạnh, Phong Tân, Phong Thạnh Đông, Cây Gừa, Phong Thạnh Đông A, Phong Thạnh Tây

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
962600 Bưu cục cấp 2 Gía Rai Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3850214
962720 Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng Ấp 1 – Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3851090
962800 Bưu cục cấp 3 Láng Trâm Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3853853
962610 Bưu cục cấp 3 Láng Tròn Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3852999
962780 Bưu cục cấp 3 Khúc Tréo Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3853475
962670 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Ấp 19, Xã Phong Thạnh, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3856100
962801 Điểm BĐVHX Tân Thạnh Ấp 8, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3859115
962650 Điểm BĐVHX Phong Tân Ấp 16 A, Xã Phong Tân, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3841000
962630 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông Ấp 11, Xã Phong Thạnh Đông , Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3629000
962792 Bưu cục cấp 3 Cây Gừa Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3611004
962620 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông A Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3620246
962708 Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Huyện Giá Rai
Điện thoại: 3549104
Mã bưu điện Giá Rai, Bạc Liêu
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn