Bạc Liêu

Mời bạn tra cứu mạng lưới bưu cục trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Giá Rai, Bạc Liêu

Mã bưu điện Giá Rai, Bạc Liêu

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu, bao gồm: Gía Rai, Hộ Phòng, Láng Trâm, Láng Tròn, Khúc Tréo, Phong Thạnh, Tân Thạnh, Phong Tân, Phong …