Mã bưu điện Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Hoàn Kiếm thuộc tỉnh Hà Nội: Giao dịch Trung tâm, Quốc Tế, Tràng Tiền, Cửa Nam, Ga Hà Nội, Tháp Hà Nội, Đồng Xuân, Lương Văn Can, Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1, Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1, GD Đinh lễ, Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC, Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2, Phát nhanh, KHL Hoàn Kiếm, Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem, Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia, Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera, Đường thư Đại sứ – Phát nhanh, Bưu cục Giao dịch 5, Hàng Cót, KHL Tràng Tiền, [EMS] Tràng Tiền, [EMS] Hồng Hà, KHL Ba Đình, Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa, Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc, Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào, Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm, Đại lý bưu điện Công ty Tem, Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP COD Hồng Hà

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
100000 Bưu cục cấp 1 Giao dịch Trung tâm Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39341709
100100 Bưu cục cấp 3 Quốc Tế Sô´6, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 04.38254503
110000 Bưu cục cấp 2 Tràng Tiền Sô´66, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.38257166
111100 Bưu cục cấp 3 Cửa Nam Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.38255162
111110 Bưu cục cấp 3 Ga Hà Nội Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 9424774
111000 Bưu cục cấp 3 Tháp Hà Nội Sô´49, Phố Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 04.39393286
111300 Bưu cục cấp 3 Đồng Xuân Sô´18, Phố Đồng Xuân, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39290931
110220 Bưu cục cấp 3 Lương Văn Can Sô´66, Phố Lương Văn Can, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.38246161
100990 Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 1 Sô´17, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.38246161
100991 Bưu cục Phát hành Báo chí GD PHBCTW 1 Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.38246161
100992 Bưu cục cấp 3 GD Đinh lễ Sô´15, Phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.38246161
100994 Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Sô´160, Phố Trần Quang Khải, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.38246161
100995 Bưu cục Phát hành Báo chí KT VCBC 2 Sô´4, Phố Lê Văn Linh, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.38246161
110140 Bưu cục cấp 3 Phát nhanh Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 39367746
110130 Bưu cục cấp 3 KHL Hoàn Kiếm Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39333355
110401 Hòm thư Công cộng độc lập Công ty Tem Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39333355
110201 Hòm thư Công cộng độc lập Thư viện Quốc gia Sô´31, Phố Tràng Thi, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39333355
110402 Hòm thư Công cộng độc lập Khách sạn Hilton Opera Sô´6, Phố Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39333355
110123 Bưu cục cấp 3 Đường thư Đại sứ – Phát nhanh Sô´75, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39333355
111770 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Giao dịch 5 Sô´78, Đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương Độ, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39844696
111400 Bưu cục cấp 3 Hàng Cót Phố Hàng Vải, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39281188
110070 Bưu cục cấp 3 KHL Tràng Tiền Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39281188
110170 Bưu cục cấp 3 [EMS] Tràng Tiền Sô´22, Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39281188
110050 Bưu cục cấp 3 [EMS] Hồng Hà Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.39281188
110180 Bưu cục cấp 3 KHL Ba Đình Sô´75b, Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.37475239
110513 Hòm thư Công cộng độc lập phố Nguyễn Chế Nghĩa Sô´4, Phố Nguyễn Chế Nghĩa, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.37475239
110911 Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Bạc Sô´101, Phố Hàng Bạc, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.37475239
110307 Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Đào Sô´1, Phố Hàng Đào, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.37475239
111515 Hòm thư Công cộng độc lập phố Hàng Buồm Sô´28, Phố Mã Mây, Phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.37475239
110430 Đại lý bưu điện Công ty Tem Sô´14, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.37475239
111670 Bưu cục Phát cấp 1 [EMS] BCP COD Hồng Hà Đường Phúc Tân, Phường Phúc Tân, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại: 024.37475239
Mã bưu điện Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn