Mã bưu điện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Khánh Vĩnh thuộc tỉnh Khánh Hoà, bao gồm: Khánh Vĩnh, Khánh Bình, Khánh Trung, Liên Sang, Cầu Bà, Sông Cầu, Khánh Đông, Khánh Phú, Khánh Hiệp, Sơn Thái, Khánh Nam, Giang Ly, Khánh Thượng, Khánh Thành

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
654000 Bưu cục cấp 2 Khánh Vĩnh Sô´09, Đường 2tháng 8, Thị Trấn Khánh Vĩnh, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 3790270
654050 Điểm BĐVHX Khánh Bình Thôn Bến Khế, Xã Khánh Bình, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 797213
654030 Điểm BĐVHX Khánh Trung Thôn Suối Cá, Xã Khánh Trung, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 790437
654110 Điểm BĐVHX Liên Sang Thôn Chà Liên, Xã Liên Sang, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 793500
654090 Điểm BĐVHX Cầu Bà Thôn Đá Trắng, Xã Cầu Bà, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 790432
654130 Điểm BĐVHX Sông Cầu Thôn Đông, Xã Sông Cầu, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 790433
654040 Điểm BĐVHX Khánh Đông Thôn Suối Sâu, Xã Khánh Đông, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 797108
654140 Điểm BĐVHX Khánh Phú Thôn Giang Mương, Xã Khánh Phú, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 790404
654060 Điểm BĐVHX Khánh Hiệp Thôn Hòn Lay, Xã Khánh Hiệp, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 790431
654100 Điểm BĐVHX Sơn Thái Thôn Bố Lang, Xã Sơn Thái, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 793550
654020 Điểm BĐVHX Khánh Nam Thôn Hòn Dù, Xã Khánh Nam, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 790758
654080 Điểm BĐVHX Giang Ly Thôn Gia Rít, Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 793530
654072 Điểm BĐVHX Khánh Thượng Thôn Đa Râm, Xã Khánh Thượng, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 790889
654124 Điểm BĐVHX Khánh Thành Thôn Giòng Cạo, Xã Khánh Thành, Huyện Khánh Vĩnh
Điện thoại: 790889
Mã bưu điện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn