Mã bưu điện Vạn Ninh, Khánh Hoà

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Vạn Ninh/Khánh Hoà với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
653500 Bưu cục cấp 2 Vạn Ninh Khóm 4, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 3841002
653550 Bưu cục cấp 3 Tu Bong Điện thoại: 3841002
653580 Bưu cục cấp 3 Vạn Thọ Thôn Cổ Mã, Xã Vạn Thọ, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 938002
653570 Bưu cục cấp 3 Đại Lãnh Thôn Đông Nam, Xã Đại Lãnh, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 842105
653640 Bưu cục cấp 3 Xuân Tự Thôn Xuân Tự, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 612004
653590 Điểm BĐVHX Vạn Thạnh Thôn Đầm Môn, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 939002
653530 Điểm BĐVHX Vạn Thắng Thôn Phú Hội 2, Xã Vạn Thắng, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 841450
653540 Điểm BĐVHX Vạn Khánh Thôn Nhơn Thọ, Xã Vạn Khánh, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 843480
653555 Điểm BĐVHX Vạn Long Thôn Hải Triều, Xã Vạn Long, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 930601
653560 Điểm BĐVHX Vạn Phước Thôn Tân Phước Trung, Xã Vạn Phước, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 930266
653600 Điểm BĐVHX Vạn Bình Thôn Trung Dõng 1, Xã Vạn Bình, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 3841451
653610 Điểm BĐVHX Vạn Phú Thôn Phú Cang 2, Xã Vạn Phú, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 841830
653620 Điểm BĐVHX Vạn Lương Thôn Tân Đức, Xã Vạn Lương, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 612473
653630 Điểm BĐVHX Xuân Sơn Thôn Xuân Trang, Xã Xuân Sơn, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 946002
653641 Điểm BĐVHX Vạn Hưng Thôn Xuân Đông, Xã Vạn Hưng, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 612878
653597 Đại lý bưu điện Vạn Ninh 12 Thôn Khải Lương, Xã Vạn Thạnh, Huyện Vạn Ninh
Điện thoại: 936006
Mã bưu điện Vạn Ninh, Khánh Hoà
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn