Mã bưu điện Cam Lâm, Khánh Hoà

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Cam Lâm, Khánh Hoà cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Cam Lâm, Khánh Hoà.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
655340 Bưu cục cấp 3 Suối Dầu Thôn Khánh Thành, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 740001
655350 Bưu cục cấp 3 Suối Tân Thôn Vĩnh Phú, Xã Suối Tân, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 743001
655211 Bưu cục cấp 3 Cam An Nam Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An Nam, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 864002
655280 Bưu cục cấp 3 Cam Hòa Thôn Cửu Lợi, Xã Cam Hoà, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 3863063
655300 Điểm BĐVHX Cam Tân Thôn Phú Bình 2, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 3863190
655260 Điểm BĐVHX Cam Hiệp Bắc Thôn Trung Hiệp 1, Xã Cam Hiệp Bắc, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 859840
655270 Điểm BĐVHX Cam Hiệp Nam Thôn Vĩnh Thái, Xã Cam Hiệp Nam, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 864139
655201 Điểm BĐVHX Cam An Bắc Thôn Cửa Tùng, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 3864150
655240 Điểm BĐVHX Cam Hải Đông Thôn Thủy Triều, Xã Cam Hải Đông, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 3859986
655310 Điểm BĐVHX Cam Thành Bắc Thôn Tân Quí, Xã Cam Thành Bắc, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 859889
655290 Điểm BĐVHX Cam Phước Tây Thôn Tân Lập, Xã Cam Phước Tây, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 997046
655250 Điểm BĐVHX Cam Hải Tây Thôn Tân Hải, Xã Cam Hải Tây, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 3989092
655330 Điểm BĐVHX Sơn Tân Thôn Suối Cốc, Xã Sơn Tân, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 991228
655341 Điểm BĐVHX Suối Cát Thôn Tân Xương, Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 3740700
655200 Bưu cục cấp 2 Cam Lâm Thôn Nghĩa Bắc, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm
Điện thoại: 3983500
Mã bưu điện Cam Lâm, Khánh Hoà
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn