Mã bưu điện Nha Trang, Khánh Hoà

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 44 địa chỉ Bưu điện ở Nha Trang, Khánh Hoà: Bưu cục cấp 1 Nha Trang, Bưu cục cấp 3 Phương Sài, Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh, Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong, Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh, Bưu cục cấp 3 Bình Tân, Bưu cục cấp 3 Đồng Đế, Bưu cục cấp 3 Tháp Bà, Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang, Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa, Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang, Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn, Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật, Bưu cục cấp 3 Tân Lập, Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên, Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ, Bưu cục cấp 3 Phước Đồng, Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương, Bưu cục cấp 3 Đường Đệ, Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc, Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp, Điểm BĐVHX Vĩnh Trung, Điểm BĐVHX Vĩnh Thái, Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm, Điểm BĐVHX Vĩnh Phương, Đại lý bưu điện Số 63, Đại lý bưu điện Số 65, Đại lý bưu điện Số 85, Đại lý bưu điện Đồng Nhơn, Đại lý bưu điện Số 23, Đại lý bưu điện Số 49, Đại lý bưu điện Số 57, Đại lý bưu điện số 93, Đại lý bưu điện Số 21, Đại lý bưu điện Số 39, Đại lý bưu điện Số 79, Đại lý bưu điện Số 89, Đại lý bưu điện Số 88, Đại lý bưu điện Số 67, Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang, Đại lý bưu điện Số 43, Đại lý bưu điện Số 10, Đại lý bưu điện số 91, Đại lý bưu điện Số 40

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
650000 Bưu cục cấp 1 Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 3821271
651560 Bưu cục cấp 3 Phương Sài Sô´2, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 820044
651270 Bưu cục cấp 3 Vạn Thạnh Sô´12, Đường Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 826789
651740 Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Tân, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 871015
651710 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh Thôn Phú Thạnh, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 3890092
652510 Bưu cục cấp 3 Bình Tân Đường Tân Hải, Phường Vĩnh Trường , Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 881724
651190 Bưu cục cấp 3 Đồng Đế Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 831461
651100 Bưu cục cấp 3 Tháp Bà Cụm Cù Lao Thượng, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 831105
652090 Bưu cục cấp 3 KHL Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 3560560
650900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Khánh Hòa Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 3810907
651070 Bưu cục cấp 3 TMĐT Nha Trang Sô´1, Đường Pasteur, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 3825175
652070 Bưu cục cấp 3 Lê Thánh Tôn Sô´50, Đường Lê Thánh Tôn, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 523866
652080 Bưu cục cấp 3 Nguyễn Thiện Thuật Sô´46, Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 522049
652220 Bưu cục cấp 3 Tân Lập Sô´83, Đường Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 510126
652450 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Nguyên Sô´15, Đường Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 590013
652440 Bưu cục cấp 3 Hòn Rớ Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 714089
652441 Bưu cục cấp 3 Phước Đồng Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 710011
651250 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Lương Thôn Lương Hòa, Xã Vĩnh Lương, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 839516
652550 Bưu cục cấp 3 Đường Đệ Sô´30, Đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 550013
651420 Điểm BĐVHX Vĩnh Ngọc Thôn Xuân Lạc 1, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 890946
651724 Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 890946
651730 Điểm BĐVHX Vĩnh Trung Thôn Võ Cang, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 3825177
652060 Điểm BĐVHX Vĩnh Thái Thôn Thái Thông, Xã Vĩnh Thái, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 3890987
652488 Điểm BĐVHX Đảo Bích Đầm Khóm Bích Đầm, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 898510
651441 Điểm BĐVHX Vĩnh Phương Thôn Trung, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 3890945
651627 Đại lý bưu điện Số 63 Sô´132, Đường Phương Sài, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 560717
651339 Đại lý bưu điện Số 65 Sô´56, Đường Sinh Trung, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 561141
651342 Đại lý bưu điện Số 85 Sô´81, Đường Nguyễn Thái Học, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 562280
651737 Đại lý bưu điện Đồng Nhơn Thôn Đồng Nhơn, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 562280
652281 Đại lý bưu điện Số 23 Sô´1, Đường Số 9, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 885511
651229 Đại lý bưu điện Số 49 Sô´1, Đường Bãi Dương, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 830454
651230 Đại lý bưu điện Số 57 Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 540499
651247 Đại lý bưu điện số 93 Sô´101, Đường Mai Xuân Thưởng, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 540499
651131 Đại lý bưu điện Số 21 Sô´24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 831587
651170 Đại lý bưu điện Số 39 Sô´241, Đường 2/4 Hà Phước, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 818772
651172 Đại lý bưu điện Số 79 Sô´6, Tổ 5, Cụm Tháp Bà, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 818772
651173 Đại lý bưu điện Số 89 Sô´17, Đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 543413
651049 Đại lý bưu điện Số 88 Sô´9, Dãy nhà A, Khu chung cư Chợ Đầm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 819256,819265
652130 Đại lý bưu điện Số 67 Sô´1/29, Đường Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 527661
652169 Đại lý bưu điện Yersin Nha Trang Sô´1, Đường Yersin, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 527661
652259 Đại lý bưu điện Số 43 Sô´62, Đường Trịnh Phong, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 513012
652453 Đại lý bưu điện Số 10 Sô´18B, Đường Dã Tượng, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 884631
652492 Đại lý bưu điện số 91 Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 599164
651448 Đại lý bưu điện Số 40 Khu phố Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang
Điện thoại: 830108
Mã bưu điện Nha Trang, Khánh Hoà
1.4 (28.89%) 27 votes
Bình luận của bạn