Mã bưu điện Ninh Hòa, Khánh Hoà

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Ninh Hòa thuộc tỉnh Khánh Hoà: Ninh Hòa, Ngã Ba Trong, KHL Ninh Hòa, Hòn Khói, Ninh Phước, Lạc An, Ninh Xuân, Dục Mỹ, Ninh Ích, Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Thủy, Ninh Phú, Ninh Vân, Ninh Thọ, Ninh Hải, Ninh Đông, Ninh Phụng, Ninh Thân, Ninh Trung, Ninh Thượng, Ninh Sơn, Ninh Bình, Ninh Tây, Ninh Quang, Ninh Hà, Ninh Lộc, Ninh Hưng, Ninh Tân, Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16, Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11, Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4, Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
652900 Bưu cục cấp 2 Ninh Hòa Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 3846836
652920 Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Trong Thôn 1, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 845358
653375 Bưu cục cấp 3 KHL Ninh Hòa Sô´181, Đường Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 0583846836
652970 Bưu cục cấp 3 Hòn Khói Khu Phú Thọ 2, Phường Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 849200
653350 Bưu cục cấp 3 Ninh Phước Thôn Ninh Yển, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 622022
653050 Bưu cục cấp 3 Lạc An Thôn Ninh Ích, Xã Ninh An, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 621163
653180 Bưu cục cấp 3 Ninh Xuân Thôn Phước Lâm, Xã Ninh Xuân, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 3620199
653190 Bưu cục cấp 3 Dục Mỹ Thôn Tân Khánh 1, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 848048
653280 Bưu cục cấp 3 Ninh Ích Thôn Tân Đảo, Xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 624040
653300 Điểm BĐVHX Ninh Giang Thôn Mỹ Chánh, Phường Ninh Giang, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 3846472
652950 Điểm BĐVHX Ninh Đa Khu Phước Sơn, Phường Ninh Đa, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 3630222
652980 Điểm BĐVHX Ninh Thủy Thôn Phú Thạnh, Xã Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 671177
653330 Điểm BĐVHX Ninh Phú Thôn Hội Phú Bắc 2, Xã Ninh Phú, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 632079
653360 Điểm BĐVHX Ninh Vân Thôn Đông, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 649002
653000 Điểm BĐVHX Ninh Thọ Thôn Lạc An, Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 621567
653020 Điểm BĐVHX Ninh Hải Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 849640
653040 Điểm BĐVHX Ninh Đông Thôn Quang Đông, Xã Ninh Đông, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 3846474
653100 Điểm BĐVHX Ninh Phụng Thôn Nghi Phụng, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 613199
653120 Điểm BĐVHX Ninh Thân Thôn Đại Mỹ, Xã Ninh Thân, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 620433
653070 Điểm BĐVHX Ninh Trung Thôn Phú Văn, Xã Ninh Trung, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 846475
653140 Điểm BĐVHX Ninh Thượng Thôn 1, Xã Ninh Thượng, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 663000
653090 Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 3623001
653200 Điểm BĐVHX Ninh Bình Thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 3846718
653160 Điểm BĐVHX Ninh Tây Khu Xóm Mới, Xã Ninh Tây, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 662000
653220 Điểm BĐVHX Ninh Quang Thôn Thanh Mỹ, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 3846471
653326 Điểm BĐVHX Ninh Hà Thôn Thuận Lợi, Xã Ninh Hà, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 847141
653260 Điểm BĐVHX Ninh Lộc Thôn Mỹ Lợi, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 654000
653250 Điểm BĐVHX Ninh Hưng Thôn Phú Đa, Xã Ninh Hưng, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 846719
653240 Điểm BĐVHX Ninh Tân Thôn Trung, Xã Ninh Tân, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 619000
652919 Đại lý bưu điện Ninh Hòa 16 Thôn 2, Thị Trấn Ninh Hoà, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 633828
653021 Đại lý bưu điện Ninh Hòa 11 Thôn Bình Tây 1, Xã Ninh Hải, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 671331
653101 Đại lý bưu điện Ninh Hòa 4 Thôn Xuân Hòa, Xã Ninh Phụng, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 620107
653197 Đại lý bưu điện Ninh Hoà 13 Thôn Lam Sơn, Xã Ninh Sim, Thị xã Ninh Hoà
Điện thoại: 848878
Mã bưu điện Ninh Hòa, Khánh Hoà
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn