Mã bưu điện Diên Khánh, Khánh Hoà

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Diên Khánh thuộc tỉnh Khánh Hoà: Diên Khánh, Ngã Ba Thành, Diên Phước, Diên Xuân, Suối Hiệp, Diên Phú, Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Bình, Diên Toàn, Diên An, Diên Điền, Diên Sơn, Diên Lâm, Diên Đồng, Diên Thọ, Diên Hòa, Diên Lộc, Diên Tân, Suối Tiên

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
653700 Bưu cục cấp 2 Diên Khánh Sô´52, Đường Lý Tự Trọng, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 3850206
653720 Bưu cục cấp 3 Ngã Ba Thành Khóm Phan Bội Châu, Thị Trấn Diên Khánh, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 850333
653800 Bưu cục cấp 3 Diên Phước Thôn An Định, Xã Diên Phước, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 780100
653770 Bưu cục cấp 3 Diên Xuân Thôn Xuân Đông, Xã Diên Xuân, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 787225
653890 Bưu cục cấp 3 Suối Hiệp Thôn Cư Thạnh, Xã Suối Hiệp, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 745438
653730 Điểm BĐVHX Diên Phú Thôn 3, Xã Diên Phú, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 770652
653790 Điểm BĐVHX Diên Lạc Thôn Thanh Minh 2, Xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 852658
653884 Điểm BĐVHX Diên Thạnh Thôn Phú Khánh Thượng, Xã Diên Thạnh, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 752383
653850 Điểm BĐVHX Diên Bình Thôn Hội Phước, Xã Diên Bình, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 851500
653910 Điểm BĐVHX Diên Toàn Thôn Phước Thạch, Xã Diên Toàn, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 750655
653920 Điểm BĐVHX Diên An Thôn Phú Ân Nam 1, Xã Diên An, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 3852555
653740 Điểm BĐVHX Diên Điền Thôn Đại Điền Đông 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 772654
653750 Điểm BĐVHX Diên Sơn Thôn Nam 1, Xã Diên Sơn, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 774100
653760 Điểm BĐVHX Diên Lâm Thôn Hạ, Xã Diên Lâm, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 785009
653780 Điểm BĐVHX Diên Đồng Thôn 1, Xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 786041
653810 Điểm BĐVHX Diên Thọ Thôn Phước Lương, Xã Diên Thọ, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 3784060
653820 Điểm BĐVHX Diên Hòa Thôn Quang Thạnh, Xã Diên Hoà, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 850172
653830 Điểm BĐVHX Diên Lộc Thôn Mỹ Lộc, Xã Diên Lộc, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 782040
653840 Điểm BĐVHX Diên Tân Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 783180
653860 Điểm BĐVHX Suối Tiên Thôn Xuân Phú 2, Xã Suối Tiên, Huyện Diên Khánh
Điện thoại: 742010
Mã bưu điện Diên Khánh, Khánh Hoà
3.7 (73.33%) 3 votes
Bình luận của bạn