Mã bưu điện Kỳ Sơn, Nghệ An

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Kỳ Sơn thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Kỳ Sơn, Khe Nằn, Hữu Kiệm, Tà Cạ, Mường Xén, Hữu Lập, Phà Đánh, Nậm Cắn, Bảo Nam, Chưu Lưu, C­­ửa khẩu Nậm Cắn, Mường Lống, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Xã Huồi Tụ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
473800 Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn Khối 4, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875181
473840 Bưu cục cấp 3 Khe Nằn Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 751121
473820 Điểm BĐVHX Hữu Kiệm Bản Na Lượng, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 752211
474060 Điểm BĐVHX Tà Cạ Bản cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875241
473801 Điểm BĐVHX Mường Xén Khối 1, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875011
473860 Điểm BĐVHX Hữu Lập Buôn Na, Xã Hữu Lập, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875049
473930 Điểm BĐVHX Phà Đánh Bản Keo Lực 3, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 523668
474050 Điểm BĐVHX Nậm Cắn Bản Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 750101
473870 Điểm BĐVHX Bảo Nam Bản Nam Tiến, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 785049
473841 Điểm BĐVHX Chưu Lưu Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 875633
474057 Bưu cục cấp 3 C­­ửa khẩu Nậm Cắn Bản Tiền Tiêu, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 038.3750259
473914 Điểm BĐVHX Mường Lống Bản Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474099 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBNDXã-, Bản Văng Pao, Xã Mường Típ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474116 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Xúp Lâu, Xã Mường Ải, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474155 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBNHXã-, Bản Nậm Càn, Xã Nậm Càn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473996 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Na Noi, Xã Na Loi, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474086 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã, Bản Huồi Giảng 3, Xã Tây Sơn, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473895 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Cha Ca1, Xã Bảo Thắng, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474138 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Ca Dưới, Xã Na Ngoi, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474013 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Huồi Cáng 1, Xã Bắc Lý, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474026 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Phà Lếch Phay, Xã Đoọc Mạy, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
474040 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã-, Bản Huồi Phuôn 1, Xã Keng Đu, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473982 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã–, Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
473961 Điểm BĐVHX Xã Huồi Tụ Bản Huồi Đun, Xã Huổi Tụ, Huyện Kỳ Sơn
Điện thoại: 8523669
Mã bưu điện Kỳ Sơn, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn