Mã bưu điện Thái Hoà, Nghệ An

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Thái Hoà thuộc tỉnh Nghệ An: Thái Hoà – Nghĩa Đàn, Chợ Mới, Nghĩa Quang 1, Nghĩa Mỹ, Nghĩa Tiến, Nghĩa Hòa, Thái Hòa, Tây Hiếu, Nghĩa Quang 2, Nghĩa Thuận, Hòm thư Công cộng Phường Long Sơn, Đông Hiếu, TX Thái Hòa, KHL TX Thái Hòa

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
467400 Bưu cục cấp 2 Thái Hoà – Nghĩa Đàn Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 881288
468160 Bưu cục cấp 3 Chợ Mới Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 880101
467800 Điểm BĐVHX Nghĩa Quang 1 Khối Thí Nghiệm, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 881700
468130 Điểm BĐVHX Nghĩa Mỹ Xóm Xuân Thọ, Xã Nghĩa Mỹ, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811158
467900 Điểm BĐVHX Nghĩa Tiến Xóm 4, Xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811218
467940 Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa Xóm Long châu, Xã Nghĩa Hoà, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811492
467401 Điểm BĐVHX Thái Hòa Khối Đồng Tâm 2, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811518
467880 Điểm BĐVHX Tây Hiếu Xóm Phú An, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811463
467801 Điểm BĐVHX Nghĩa Quang 2 Khối Nghĩa sơn, Phường Quang Phong, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 811517
468162 Điểm BĐVHX Nghĩa Thuận Xóm 8, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 880274
477250 Hòm thư Công cộng Phường Long Sơn Sô´Tại UBND, Khối 9, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 880274
468040 Điểm BĐVHX Đông Hiếu Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 880274
477400 Bưu cục cấp 2 TX Thái Hòa Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 3881 288
477245 Bưu cục cấp 3 KHL TX Thái Hòa Khối Tân Tiến, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà
Điện thoại: 02383812200
Mã bưu điện Thái Hoà, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn