Mã bưu điện Tương Dương, Nghệ An

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Tương Dương/Nghệ An với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
473640 Bưu cục cấp 3 Khe Bố Bản Khe Bố, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874101
473641 Điểm BĐVHX Tam Quang Bản Bãi Xa, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 879103
473300 Bưu cục cấp 2 Tương Dương Khối Hòa Bắc, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874101
473590 Bưu cục cấp 3 Cánh Tráp Bản Cánh Tráp, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874195
473560 Điểm BĐVHX Xá Lượng Bản Cửa Rào 2, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874421
473620 Điểm BĐVHX Tam Đình Bản Quang Yên, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 879104
473591 Điểm BĐVHX Tam Thái Bản Tân Hợp, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874622
473310 Điểm BĐVHX Thạch Giám Bản Cây Me, Xã Thạch Giám, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 874623
473419 Kiốt bưu điện Bản Vẽ Bản Vẽ, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 749116
473420 Điểm BĐVHX Yên Na Bản Xiềng Nứa, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 743101
473585 Điểm BĐVHX Lưu Kiền Bản Khe Kiền, Xã Lưu Kiền, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 038.3746101
473548 Điểm BĐVHX Lượng Minh Bản Minh Phượng, Xã Lượng Minh, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 038.3749209
473384 Điểm BĐVHX Nga My Bản Bay, Xã Nga My, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 8985289
473616 Điểm BĐVHX Tam Hợp Bản Xốp Nặm, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 099638005
473362 Điểm BĐVHX Yên Hoà Bản Coọc, Xã Yên Hoà, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473666 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã,-, Bản Phẩy, Xã Xiêng My, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473449 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBNDxã-, Bản Con Phen, Xã Hữu Khuông, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473492 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Nhôn Mai, Xã Nhôn Mai, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473509 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Huồi Xá, Xã Mai Sơn, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473398 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã-, Bản Cặp Chạng, Xã Yên Tĩnh, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
473338 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBN Xã,-, Bản Trung Thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Tương Dương
Điện thoại: 744101
Mã bưu điện Tương Dương, Nghệ An
2.3 (45%) 4 votes
Bình luận của bạn