Mã bưu điện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Nghĩa Đàn thuộc tỉnh Nghệ An: Bưu Cục 1/5, Nghĩa Minh, Nghĩa An, Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghĩa Trung, Nghĩa Tân, Nghĩa Liên, Nghĩa Thắng, Nghĩa Hồng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Khánh, Nghĩa Đức, Nghĩa Long, Nghĩa Mai, Nghĩa Lợi, Nghĩa Hội, Nghĩa Thọ, Nghĩa Yên, Nghĩa Lạc, Nghĩa Phú, Nghĩa Hiếu, Hòm thư Công cộng Độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập, Nghĩa Bình, NGHĨA ĐÀN, BC KHL Nghĩa Đàn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
467540 Bưu cục cấp 3 Bưu Cục 1/5 Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816701
467580 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Minh Xóm 9, Xã Nghĩa Minh, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817101
467970 Bưu cục cấp 3 Nghĩa An Xóm 8, Xã Nghĩa An, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 815102
468090 Điểm BĐVHX Nghĩa Lộc Xóm Thọ Lộc, Xã Nghĩa Lộc, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 880209
467541 Điểm BĐVHX Nghĩa Đàn Khối Tân Mai, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816102
467420 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816104
467850 Điểm BĐVHX Nghĩa Tân Xóm Quán Mít, Xã Nghĩa Tân, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818102
467860 Điểm BĐVHX Nghĩa Liên Xóm Hiệp 2, Xã Nghĩa Liên, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818103
467830 Điểm BĐVHX Nghĩa Thắng Xóm 4, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 811219
467720 Điểm BĐVHX Nghĩa Hồng Xóm Hồng Tiến, Xã Nghĩa Hồng, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817102
467600 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Lâm Xóm 6 Làng Da, Xã Nghĩa Lâm, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 963604
467750 Điểm BĐVHX Nghĩa Thịnh Xóm 9, Xã Nghĩa Thịnh, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817106
467770 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Xóm 6 Lam Hồng, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818106
467920 Điểm BĐVHX Nghĩa Hiếu Xóm Lê Lai, Xã Nghĩa Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818104
468010 Điểm BĐVHX Nghĩa Khánh Xóm Hồng Khánh, Xã Nghĩa Khánh, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 815104
467990 Điểm BĐVHX Nghĩa Đức Xóm 3, Xã Nghĩa Đức, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 815105
468070 Điểm BĐVHX Nghĩa Long Xóm 6 Nam Long, Xã Nghĩa Long, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 880131
467680 Điểm BĐVHX Nghĩa Mai Xóm 3a, Xã Nghĩa Mai, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817105
467520 Điểm BĐVHX Nghĩa Lợi Xóm Ngọc Hưng, Xã Nghĩa Lợi, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816107
467460 Điểm BĐVHX Nghĩa Hội Xóm Khe Bai, Xã Nghĩa Hội, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816103
467490 Điểm BĐVHX Nghĩa Thọ Xóm Trống, Xã Nghĩa Thọ, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816105
467650 Điểm BĐVHX Nghĩa Yên Làng Chong, Xã Nghĩa Yên, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 817301
467570 Điểm BĐVHX Nghĩa Lạc Xóm Mẻn, Xã Nghĩa Lạc, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 906103
467500 Điểm BĐVHX Nghĩa Phú Xóm Phú Lộc, Xã Nghĩa Phú, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 816106
467930 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Hiếu Xóm Lê Lai, Xã Nghĩa Hiếu, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818530
467641 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã -, Xóm Sơn Liên, Xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818530
467421 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã, Xóm 6 Ấp Đon, Xã Nghĩa Trung, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818530
467550 Điểm BĐVHX Nghĩa Bình Xóm Bình Lâm, Xã Nghĩa Bình, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 818530
468200 Bưu cục cấp 2 NGHĨA ĐÀN Khối Tân Cường, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 0383 816701
467416 Bưu cục cấp 3 BC KHL Nghĩa Đàn Khối Tân Hiếu, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn
Điện thoại: 02383962963
Mã bưu điện Nghĩa Đàn, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn