Mã bưu điện Nam Đàn, Nghệ An

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Nam Đàn thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Nam Đàn, Kim Liên, Nam Giang, Chín Nam, Xuân Hòa, Nam Anh, Chợ Vạc, Nam Nghĩa, Nam Lĩnh, Hùng Tiến, Xuân Lâm, Nam Cát, Kim Liên, Hồng Long, Nam Xuân, Nam Nghĩa, Nam Thái, Nam Hưng, Nam Tân, Nam Lộc, Nam Trung, Khánh Sơn, Nam Kim, Nam Cường, Nam Thượng, Nam Thanh, Nam Phúc, Nam Anh, Hòm thư Công cộng Độc lập, BC KHL Nam Đàn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
474900 Bưu cục cấp 2 Nam Đàn Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822114
475470 Bưu cục cấp 3 Kim Liên Xóm Mậu 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825101
474970 Bưu cục cấp 3 Nam Giang Xóm 12, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825843
475270 Bưu cục cấp 3 Chín Nam Xóm 4, Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827101
474920 Bưu cục cấp 3 Xuân Hòa Xóm 1, Xã Xuân Hoà, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921731
474990 Bưu cục cấp 3 Nam Anh Xóm 5, Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822779
474940 Bưu cục cấp 3 Chợ Vạc Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921174
475111 Bưu cục cấp 3 Nam Nghĩa Xóm 5, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 785101
474941 Điểm BĐVHX Nam Lĩnh Xóm 5, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822686
475360 Điểm BĐVHX Hùng Tiến Xóm tiểu tiến, Xã Hùng Tiến, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822685
475410 Điểm BĐVHX Xuân Lâm Xóm 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825240
475450 Điểm BĐVHX Nam Cát Xóm Đồng Chăm, Xã Nam Cát, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825235
475471 Điểm BĐVHX Kim Liên Xóm Hồng Sơn 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 825331
475390 Điểm BĐVHX Hồng Long Xóm Nam Ngọc, Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822584
475010 Điểm BĐVHX Nam Xuân Xóm 7, Xã Nam Xuân, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 784325
475110 Điểm BĐVHX Nam Nghĩa Xóm 4, Xã Nam Nghĩa, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 785164
475090 Điểm BĐVHX Nam Thái Xóm 1, Xã Nam Thái, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 785196
475130 Điểm BĐVHX Nam Hưng Xóm 3, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 785243
475150 Điểm BĐVHX Nam Tân Xóm 5, Xã Nam Tân, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822810
475180 Điểm BĐVHX Nam Lộc Xóm 6, Xã Nam Lộc, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822812
475271 Điểm BĐVHX Nam Trung Xóm 6, Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827184
475200 Điểm BĐVHX Khánh Sơn Xóm 9a, Xã Khánh Sơn, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827183
475300 Điểm BĐVHX Nam Kim Xóm Hạ Trung, Xã Nam Kim, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827180
475340 Điểm BĐVHX Nam Cường Xóm 1, Xã Nam Cường, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827182
475170 Điểm BĐVHX Nam Thượng Xóm 2, Xã Nam Thượng, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921890
475060 Điểm BĐVHX Nam Thanh Xóm 7a, Xã Nam Thanh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 822575
475250 Điểm BĐVHX Nam Phúc Xóm 2, Xã Nam Phúc, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 827159
474991 Điểm BĐVHX Nam Anh Xóm 1, Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921735
475049 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND Xã–, Xóm Hà Long, Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 921735
474912 Bưu cục cấp 3 BC KHL Nam Đàn Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn
Điện thoại: 02383822114
Mã bưu điện Nam Đàn, Nghệ An
3.7 (73.81%) 42 votes
Bình luận của bạn