Mã bưu điện Cửa Lò, Nghệ An

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Cửa Lò trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Cửa Lò.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
462400 Bưu cục cấp 2 Cửa Lò Sô´01, Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 956336
462440 Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn Khối Nam Phượng, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 824210
462420 Bưu cục cấp 3 Cảng Khối 2, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 944208
462540 Bưu cục cấp 3 Hải Hòa Khối Hải Giang 1, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 829101
462430 Bưu cục cấp 3 Bình Minh Khối 9, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 944101
462490 Điểm BĐVHX Nghi Hương Khối 12, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 955401
462401 Điểm BĐVHX Nghi Thủy Khối 10, Phường Nghi Thủy, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 824114
462541 Điểm BĐVHX Nghi Hải Khối Hải Triều, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 829248
462520 Điểm BĐVHX Nghi Hò̀a Khối Tân Diện, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 829416
462441 Điểm BĐVHX Nghi Thu Khối Cát Liễu, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 824115
462470 Điểm BĐVHX Thu Thủy Khối I, Phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 951280
462410 Bưu cục cấp 3 Lan Châu Khối I, Phường Thu Thủy, Thị xã Cửa Lò
Điện thoại: 824104
Mã bưu điện Cửa Lò, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn