Mã bưu điện Con Cuông, Nghệ An

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Con Cuông, Nghệ An cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Con Cuông, Nghệ An.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
473000 Bưu cục cấp 2 Con Cuông Khối 5, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873101
473180 Điểm BĐVHX Khe Choăng Bản Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 878101
473140 Điểm BĐVHX Chi Khê Ấp Thuỷ Khê, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873257
473120 Điểm BĐVHX Lạng Khê Bản Phiềng Khử, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 878104
473220 Điểm BĐVHX Môn Sơn Bản Thái Sơn, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 739103
473080 Điểm BĐVHX Bồng Khê Thôn Vĩnh Hoàn, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873237
473160 Điểm BĐVHX Yên Khê Bản Tờ, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873454
473020 Điểm BĐVHX Mậu Đức Bản Thống Nhất, Xã Mậu Đức, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 738175
473200 Điểm BĐVHX Lục Dạ Bản Kim Sơn, Xã Lục Giạ, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 739102
473040 Điểm BĐVHX Thạch Ngàn Bản Thạch Hoà, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 877503
473110 Điểm BĐVHX Cam Lâm Bản Cống, Xã Căm Lâm, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 878326
473100 Điểm BĐVHX Đôn Phục Ấp Phục, Xã Đôn Phục, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873193
473068 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã,, Bản Xốp Mét, Xã Bình Chuẩn, Huyện Con Cuông
Điện thoại: 873193
Mã bưu điện Con Cuông, Nghệ An
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn