Mã bưu điện Tân Kỳ, Nghệ An

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Tân Kỳ thuộc tỉnh Nghệ An: Tân Kỳ, Nghĩa Hợp, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hoàn, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Nghiã Phúc, Hương Sơn, Nghĩa Dũng, Tân Xuân, Giai Xuân, Tân Long, Kỳ Tân, Nghĩa Bình, Nghĩa Hành, Nghĩa Thái, Nghĩa Hợp, Tân Phú, Tân An, Đồng Văn, Tân Hợp, Tiên Kỳ, Phú Sơn, Câù Trôi, Tân An, Đồng Thờ, Kiốt bưu điện Đồng Lau, Hòm thư Công cộng Độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
468400 Bưu cục cấp 2 Tân Kỳ Khối 7, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882144
468460 Bưu cục cấp 3 Nghĩa Hợp Xóm 2, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 977141
468540 Bưu cục cấp 3 Tân Phú Xóm Vật Tư, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887501
468480 Điểm BĐVHX Nghĩa Đồng Xóm 12, Xã Nghĩa Đồng, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 976320
468580 Điểm BĐVHX Nghĩa Hoàn Xóm Việt Thắng, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887128
468830 Điểm BĐVHX Kỳ Sơn Xóm Động, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882373
468401 Điểm BĐVHX Tân Kỳ Khối 2, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882447
468680 Điểm BĐVHX Nghiã Phúc Xóm Trung Tâm, Xã Nghĩa Phúc, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 972101
468730 Điểm BĐVHX Hương Sơn Xóm Trung Mỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 978133
468440 Điểm BĐVHX Nghĩa Dũng Xóm 6 Cột Cờ, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 977119
468600 Điểm BĐVHX Tân Xuân Xóm Xuân Phú, Xã Tân Xuân, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887228
468620 Điểm BĐVHX Giai Xuân Xóm Xuân Tiến, Xã Giai Xuân, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887229
468560 Điểm BĐVHX Tân Long Xóm Tân Thắng, Xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 8764101
468420 Điểm BĐVHX Kỳ Tân Xóm 5 Tân Sơn, Xã Kỳ Tân, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882561
468500 Điểm BĐVHX Nghĩa Bình Xóm 6, Xã Nghĩa Bình, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 973101
468790 Điểm BĐVHX Nghĩa Hành Xóm Nghĩa Trung 3, Xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 979101
468520 Điểm BĐVHX Nghĩa Thái Xóm Vĩnh Lộc, Xã Nghĩa Thái, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887326
468461 Điểm BĐVHX Nghĩa Hợp Xóm 4, Xã Nghĩa Hợp, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 977116
468541 Điểm BĐVHX Tân Phú Xóm Thống Nhất, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 887245
468650 Điểm BĐVHX Tân An Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 978113
468710 Điểm BĐVHX Đồng Văn Xóm Vĩnh Đồng, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 975145
468630 Điểm BĐVHX Tân Hợp Xóm Yên Hoà, Xã Tân Hợp, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 8968222
468750 Điểm BĐVHX Tiên Kỳ Xóm Kẻ Giếng, Xã Tiên Kỳ, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 975194
468770 Điểm BĐVHX Phú Sơn Xóm Bắc Sơn, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 900101
468831 Điểm BĐVHX Câù Trôi Xóm Kỳ Nam 12, Xã Kỳ Sơn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 882930
468820 Bưu cục cấp 3 Tân An Xóm Tân Thành, Xã Tân An, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 978116
468454 Điểm BĐVHX Đồng Thờ Xóm 1đồng Thờ, Xã Nghĩa Dũng, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 977358
468910 Kiốt bưu điện Đồng Lau Xóm Tân Lập, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 975101
468889 Hòm thư Công cộng Độc lập Sô´UBND xã,-, Xóm 6, Xã Tân Hương, Huyện Tân Kỳ
Điện thoại: 975101
Mã bưu điện Tân Kỳ, Nghệ An
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn