Mã bưu điện Thành Phố Vinh, Nghệ An

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Thành Phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Nghi Liên, Nghi Ân, Nghi Đức, Nghi Liên, Nghi Kim, Phượng Hoàng, Bến Thủy, Vinh, BC KHL Phía Nam, BC KHL Phía Đông, Hưng Hòa, Kiốt bưu điện Sở Địa Chí́nh, Cửa Bắc, Kiốt bưu điện Khai Khoáng, Quán Bàu, Chợ Ga, Kiốt bưu điện Thực Phẩm Kênh Bắc, Quán Bánh, Hưng Dũng, Kiốt bưu điện Chợ Bệnh Viện, Đường 3-2, Chợ Cọi, Hưng Lộc, Hưng Đông, Nghi Phú, Đông Vĩnh, Cửa Nam, Kiốt bưu điện Pccc, Đội Cung, Hưng Chính, Đông Vịnh, Nghệ An, Bưu cục DataPost Nghệ An, KCN Bắc Vinh, Hòm thư Công cộng Phường Hà Huy Tập, Hòm thư Công cộng Phường Vinh Tân, Hòm thư Công cộng Phường Lê Mao, Hòm thư Công cộng Nhà in báo Nghệ An, BC KHL Phía Bắc, BC KHL Phía Tây

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
463300 Bưu cục cấp 3 Nghi Liên Xóm 18a, Xã Nghi Liên, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 618101
463360 Điểm BĐVHX Nghi Ân Xóm Trung Tâm, Xã Nghi Ân, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 852619
463390 Điểm BĐVHX Nghi Đức Xóm Xuân Hương, Xã Nghi Đức, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 857450
463301 Điểm BĐVHX Nghi Liên Xóm 6, Xã Nghi Liên, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 618247
463330 Điểm BĐVHX Nghi Kim Xóm 5, Xã Nghi Kim, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 618194
462030 Bưu cục cấp 3 Phượng Hoàng Sô´181, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383551419
461090 Bưu cục cấp 3 Bến Thủy Sô´168, Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thủy, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 555206
460000 Bưu cục cấp 1 Vinh Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 0383840022
461091 Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Nam Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383833405
461004 Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Đông Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383846334
461230 Điểm BĐVHX Hưng Hòa Xóm Phong Hảo, Xã Hưng Hoà, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 577323
461773 Kiốt bưu điện Sở Địa Chí́nh Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 843960
461590 Bưu cục cấp 3 Cửa Bắc Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 585216
461301 Kiốt bưu điện Khai Khoáng Đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 849626
461600 Bưu cục cấp 3 Quán Bàu Sô´51, Ngõ 68-k7, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 849245
461610 Bưu cục cấp 3 Chợ Ga Sô´02, Đường Pham Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 853216
461304 Kiốt bưu điện Thực Phẩm Kênh Bắc Sô´51, Khối 13, Phường Hưng Phúc, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 845862
461540 Bưu cục cấp 3 Quán Bánh Sô´414, Đường Nguyễn Trãi, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 851143
461150 Bưu cục cấp 3 Hưng Dũng Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 831732
461144 Kiốt bưu điện Chợ Bệnh Viện Ngõ 2, Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 845467
461140 Bưu cục cấp 3 Đường 3-2 Đường 3/2, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 520369
461252 Bưu cục cấp 3 Chợ Cọi Xóm 13, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 520369
461250 Bưu cục cấp 3 Hưng Lộc Đường Lê Viết Thuật, Xã Hưng Lộc, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 858460
461660 Điểm BĐVHX Hưng Đông Xóm Trung Thuận, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 854394
461541 Điểm BĐVHX Nghi Phú Đường Trương Văn Lĩnh, Xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 852769
461880 Bưu cục cấp 3 Đông Vĩnh Sô´52, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 538558
461910 Bưu cục cấp 3 Cửa Nam Sô´55, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 837699
461961 Kiốt bưu điện Pccc Đường Ngô Đức Kế, Phường Hồng Sơn, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 846768
461850 Bưu cục cấp 3 Đội Cung Sô´160, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 534268
474700 Điểm BĐVHX Hưng Chính Xóm 4, Xã Hưng Chính, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 821110
461881 Điểm BĐVHX Đông Vịnh Khối Đại Lợi, Phường Đông Vĩnh, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 538558
460900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Nghệ An Sô´2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
460930 Bưu cục DataPost Nghệ An Sô´2, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
461680 Bưu cục cấp 3 KCN Bắc Vinh Đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
478042 Hòm thư Công cộng Phường Hà Huy Tập Sô´70- UBND, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
478842 Hòm thư Công cộng Phường Vinh Tân Sô´UBND- số 1, Đường Ngô Đức Kế, Phường Vinh Tân, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
478537 Hòm thư Công cộng Phường Lê Mao Sô´UBND Số 45, Đường Đinh Công Tráng, Phường Lê Mao, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
470990 Hòm thư Công cộng Nhà in báo Nghệ An Sô´58, Đường Đào Tấn, Phường Quang Trung, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 844931
478168 Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Bắc Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383844917
478169 Bưu cục cấp 3 BC KHL Phía Tây Sô´02, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành Phố Vinh
Điện thoại: 02383834313
Mã bưu điện Thành Phố Vinh, Nghệ An
4.9 (97.93%) 29 votes
Bình luận của bạn