Mã bưu điện Lai Vung, Đồng Tháp

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Lai Vung thuộc tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Lai Vung, Tân Thành, Tân Hòa, Tân Dương, Long Hậu, Hòa Thành, Long Thắng, Vĩnh Thới, Tân Phước, Định Hòa, Hòa Long, Phong Hòa, Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872800 Bưu cục cấp 2 Lai Vung Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
Điện thoại: ‎02773651651
872890 Bưu cục cấp 3 Tân Thành Đường Quốc Lộ 54, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 649101
872940 Điểm BĐVHX Tân Hòa Ấp Hoà Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 639123
872840 Điểm BĐVHX Tân Dương Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 761444
872850 Điểm BĐVHX Long Hậu Ấp Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 656300
872830 Điểm BĐVHX Hòa Thành Ấp Tân Bình, Xã Hoà Thành, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 862702
872960 Điểm BĐVHX Long Thắng Ấp Long Định, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 848050
872930 Điểm BĐVHX Vĩnh Thới Ấp Hoà Định, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 636013
872870 Điểm BĐVHX Tân Phước Ấp Tân Thuận, Xã Tân Phước, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 636013
872950 Điểm BĐVHX Định Hòa Ấp Định Thành, Xã Định Hoà, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 636013
872910 Điểm BĐVHX Hòa Long Ấp Long Hội, Xã Hoà Long, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 848666
872970 Điểm BĐVHX Phong Hòa Ấp Tân Lợi, Xã Phong Hoà, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 630200
872920 Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
Điện thoại: 630200
Mã bưu điện Lai Vung, Đồng Tháp
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn