Mã bưu điện Lấp Vò, Đồng Tháp

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Lấp Vò thuộc tỉnh Đồng Tháp, tìm mã bưu điện: Vĩnh Thạnh, Tân Mỹ, Mỹ An Hưng A, Bình Thành, Hội An Đông, Bình Thạnh Trung, Long Hưng A, Tân Khánh Trung, Mỹ An Hưng B, Định An, Lấp Vò, ĐỊNH YÊN, Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872730 Bưu cục cấp 3 Vĩnh Thạnh Ấp Vĩnh Bình, Xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 670015
872640 Bưu cục cấp 3 Tân Mỹ Ấp Tân Thuận B, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 663001
872641 Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng A Ấp An Ninh, Xã Tân Mỹ, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 663003
872710 Điểm BĐVHX Bình Thành Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Lợi, Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 844425
872680 Điểm BĐVHX Hội An Đông Ấp An Quới, Xã Hội An Đông, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 845797
872610 Điểm BĐVHX Bình Thạnh Trung Ấp Bình Hiệp B, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 845798
872620 Điểm BĐVHX Long Hưng A Ấp Hưng Mỹ Tây, Xã Long Hưng A, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 974312
872630 Điểm BĐVHX Tân Khánh Trung Ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 675002
872660 Điểm BĐVHX Mỹ An Hưng B Ấp An Thuận, Xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 663240
872700 Điểm BĐVHX Định An Ấp An Hoà, Xã Định An, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 663240
872600 Bưu cục cấp 2 Lấp Vò Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 845101
872696 Điểm BĐVHX ĐỊNH YÊN Ấp An Lợi B, Xã Đinh Yên, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 0673.665.903
872770 Bưu cục văn phòng VP BĐH LẤP VÒ Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
Điện thoại: 0673.665.903
Mã bưu điện Lấp Vò, Đồng Tháp
2.5 (50%) 8 votes
Bình luận của bạn