Mã bưu điện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Thành phố Cao Lãnh, Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản, Kiốt bưu điện Mỹ Tân, Phường Sáu, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, Tịnh Thới, Hòa An, Mỹ Tân, Mỹ Ngãi, Phường 11, Đồng Tháp, Tân Thuận Đông 2, GD Cấp 1 Đồng Tháp, Mỹ Trà, Bưu cục văn phòng VP TTTP CAO LÃNH, HCC ĐỒNG THÁP

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
871000 Bưu cục cấp 2 Thành phố Cao Lãnh Sô´85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 851301
871100 Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản Sô´1472, Đường Quốc lộ 30, Khóm 3, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 891300
871070 Kiốt bưu điện Mỹ Tân Sô´144, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 853172
871200 Bưu cục cấp 3 Phường Sáu Sô´1020, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 02773 881997
871150 Điểm BĐVHX Tân Thuận Tây Sô´Tổ 4, Ấp Tân Dân, Xã Tân Thuận Tây, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 891600
871160 Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông Sô´228 Tổ 6, Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 898001
871280 Điểm BĐVHX Tịnh Thới Sô´68 Tổ 2, Ấp Tịnh Long, Xã Tịnh Thới, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 881990
871120 Điểm BĐVHX Hòa An Sô´96 Tổ 3, Ấp Đông Bình, Xã Hoà An, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 858917
871071 Điểm BĐVHX Mỹ Tân Sô´50, Đường Mai Văn Khải (Ấp 2), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 856682
871090 Điểm BĐVHX Mỹ Ngãi Ấp 2 (tổ 07 Đến Tổ 12), Xã Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 891604
871111 Bưu cục cấp 3 Phường 11 Sô´16-17, Đường Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 892000
870900 Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đồng Tháp Sô´83-85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 852173
871165 Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông 2 Sô´Tổ 16, Ấp Đông Định, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 899501; 899502
870000 Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Đồng Tháp Sô´85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 852173
871053 Điểm BĐVHX Mỹ Trà Sô´Tổ 5, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Trà, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 875685; 875686
871130 Bưu cục văn phòng VP TTTP CAO LÃNH Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 875685; 875686
871035 Bưu cục cấp 3 HCC ĐỒNG THÁP Sô´27, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
Điện thoại: 0673876899
Mã bưu điện Cao Lãnh, Đồng Tháp
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn