Mã bưu điện Thanh Bình, Đồng Tháp

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tổng hợp đầy đủ thông về bưu cục như mã bưu điện, địa chỉ giao dịch, số điện thoại cơ quan, thời gian làm việc của các bưu điện Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp: Thanh Bình, Tân Huề, An Phong, Tân Qưới, Bình Tấn, Bình Thành, Tân Bình, Tân Hoà, Phú Lợi, Tân Thạnh, Tân Mỹ, Tân Long, Tân Phú, Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872400 Bưu cục cấp 2 Thanh Bình Sô´19, Đường Quốc Lộ 30, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 833001
872510 Điểm BĐVHX Tân Huề Sô´109b, Ấp Tân Phong, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 535001
872480 Bưu cục cấp 3 An Phong Sô´109b, Ấp Thị, Xã An Phong, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 533001
872490 Bưu cục cấp 3 Tân Qưới Sô´209b, Ấp Trung, Xã Tân Qưới, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 537001
872430 Điểm BĐVHX Bình Tấn Sô´18b, Ấp 1, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 537001
872420 Điểm BĐVHX Bình Thành Sô´24, Ấp Bình Chánh, Xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 541001
872500 Điểm BĐVHX Tân Bình Sô´112, Ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 535101
872520 Điểm BĐVHX Tân Hoà Sô´309b, Ấp Tân Dinh, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 535202
872460 Điểm BĐVHX Phú Lợi Sô´20, Ấp 1, Xã Phú Lợi, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 548079
872470 Điểm BĐVHX Tân Thạnh Sô´118, Ấp Trung, Xã Tân Thạnh, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 545001
872450 Điểm BĐVHX Tân Mỹ Sô´22a, Ấp 1, Xã Tân Mỹ, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 548001
872530 Điểm BĐVHX Tân Long Sô´209b, Ấp Tân Thạnh, Xã Tân Long, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 539001
872440 Điểm BĐVHX Tân Phú Sô´21, Ấp Tân Hoà B, Xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 834348
872580 Bưu cục văn phòng VP BĐH THANH BÌNH Đường Quốc Lộ 30 (Ấp Tân Đông B), Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình
Điện thoại: 834348
Mã bưu điện Thanh Bình, Đồng Tháp
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn