Mã bưu điện Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 13 địa chỉ Bưu điện ở Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp: Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự, Điểm BĐVHX Phú Thuận A, Điểm BĐVHX Long Thuận, Điểm BĐVHX Long Khánh A, Điểm BĐVHX Thường Thới Tiền, Điểm BĐVHX Thường Phước 2, Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu B, Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu A, Điểm BĐVHX Long Khánh B, Điểm BĐVHX Phú Thuận B, Điểm BĐVHX Thường Phước I, Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1, Bưu cục văn phòng VP BĐH HỒNG NGỰ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
872220 Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 586808
872290 Điểm BĐVHX Phú Thuận A Ấp Phú Thạnh A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 582001
872270 Điểm BĐVHX Long Thuận Ấp Long Hoà, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 581178
872250 Điểm BĐVHX Long Khánh A Ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 590222
872221 Điểm BĐVHX Thường Thới Tiền Ấp Trung, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 586123
872230 Điểm BĐVHX Thường Phước 2 Ấp 2, Xã Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 595222
872190 Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu B Ấp I, Xã Thường Thới Hậu B, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 584700
872200 Điểm BĐVHX Thường Thới Hậu A Ấp Bình Hoà Thượng, Xã Thường Thới Hậu A, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 588101
872240 Điểm BĐVHX Long Khánh B Ấp Long Thái, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 590001
872280 Điểm BĐVHX Phú Thuận B Ấp Phú Lợi B, Xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 580001
872210 Điểm BĐVHX Thường Phước I Ấp Ii, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 595200
874477 Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1 Ấp I, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 595200
874410 Bưu cục văn phòng VP BĐH HỒNG NGỰ Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự
Điện thoại: 595200
Mã bưu điện Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn