Mã bưu điện Lạng Giang, Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách các điểm bưu điện Lạng Giang thuộc tỉnh Bắc Giang, tìm mã bưu điện: Lạng Giang, Kép, Phố Giỏ, Quang Thịnh, Hương Lạc, Đào Mỹ, An Hà, Dương Đức, Mỹ Thái, Phi Mô, Xương Lâm, Thái Đào, Tiên Lục, Tân Hưng, Tân Thịnh, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Tân Thanh, Xuân Hương, Hương Sơn, Đại Lâm, Nông Trường Cam, Yên Mỹ, Tân Lạc, Mỹ Hà, Tam Sơn, Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
234000 Bưu cục cấp 2 Lạng Giang Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881301
234570 Bưu cục cấp 3 Kép Xóm Sậm, Thị trấn Kép, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880538
234460 Bưu cục cấp 3 Phố Giỏ Khu phố Giỏ, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881252
234170 Bưu cục cấp 3 Quang Thịnh Thôn Cầu Đen, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880512
234110 Điểm BĐVHX Hương Lạc Thôn 11 Xóm Tự, Xã Hương Lạc, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881723
234270 Điểm BĐVHX Đào Mỹ Thôn Đồng Quang, Xã Đào Mỹ, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 890601
234190 Điểm BĐVHX An Hà Thôn 13 Phố Bằng, Xã An Hà, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880500
234330 Điểm BĐVHX Dương Đức Thôn Chùa, Xã Dương Đức, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881724
234380 Điểm BĐVHX Mỹ Thái Khu phố Triển, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881722
234360 Điểm BĐVHX Phi Mô Thôn Phi Mô, Xã Phi Mô, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881721
234400 Điểm BĐVHX Xương Lâm Thôn Nam Tiến, Xã Xương Lâm, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881726
234500 Điểm BĐVHX Thái Đào Khu phố Thái Đào, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 836200
234250 Điểm BĐVHX Tiên Lục Thôn Giếng, Xã Tiên Lục, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 890600
234040 Điểm BĐVHX Tân Hưng Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Tân Hưng, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881720
234150 Điểm BĐVHX Tân Thịnh Thôn Đồng 1, Xã Tân Thịnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880901
234210 Điểm BĐVHX Nghĩa Hòa Thôn Hạ, Xã Nghĩa Hoà, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880903
234290 Điểm BĐVHX Nghĩa Hưng Làng Nùa Thôn 3, Xã Nghĩa Hưng, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880905
234230 Điểm BĐVHX Tân Thanh Thôn Mải Hạ, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881805
234440 Điểm BĐVHX Xuân Hương Trại Phúc Mãn, Xã Xuân Hương, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 881806
234070 Điểm BĐVHX Hương Sơn Thôn Kép 11, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880904
234480 Điểm BĐVHX Đại Lâm Khu phố Đại Lâm, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 836201
234560 Điểm BĐVHX Nông Trường Cam Thôn Trường Thịnh, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 880902
234020 Điểm BĐVHX Yên Mỹ Thôn Yên Vinh, Xã Yên Mỹ, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 637725
234171 Điểm BĐVHX Tân Lạc Thôn Tân Lạc, Xã Quang Thịnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 636636
234310 Điểm BĐVHX Mỹ Hà Thôn Trung Phố, Xã Mỹ Hà, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 890501
234473 Điểm BĐVHX Tam Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Tân Dĩnh, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 02403838600
234011 Đại lý bưu điện Ngô Văn Lợi Khu phố Vôi, Thị Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang
Điện thoại: 02403838600
Mã bưu điện Lạng Giang, Bắc Giang
2.3 (46.67%) 9 votes
Bình luận của bạn