Mã bưu điện Yên Dũng, Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Yên Dũng, Bắc Giang cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Yên Dũng, Bắc Giang.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
237200 Bưu cục cấp 2 Yên Dũng Tiểu Khu 5, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870220
237350 Bưu cục cấp 3 Tân Dân Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871511
237510 Điểm BĐVHX Nội Hoàng Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870497
237530 Điểm BĐVHX Yên Lư Thôn An Thái, Xã Yên Lư, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870494
237430 Điểm BĐVHX Nham Sơn Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870493
237220 Điểm BĐVHX Cảnh Thụy Xóm 7, Xã Cảnh Thụy, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870495
237560 Điểm BĐVHX Tư Mại Thôn Bắc Am, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870492
237610 Điểm BĐVHX Đồng Phúc Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870491
237320 Điểm BĐVHX Xuân Phú Thôn Đông Phú, Xã Xuân Phú, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871594
237280 Điểm BĐVHX Lãng Sơn Thôn Đông Thượng, Xã Lãng Sơn, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871596
237580 Điểm BĐVHX Thắng Cương Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870071
237380 Điểm BĐVHX Tân Liễu Thôn Tân Độ, Xã Tân Liễu, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870072
237340 Điểm BĐVHX Quỳnh Sơn Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871623
237490 Điểm BĐVHX Tiền Phong Thôn Yên Sơn, Xã Tiền Phong, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 860596
237370 Điểm BĐVHX Lão Hộ Thôn Toàn Thắng, Xã Lão Hộ, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871622
237240 Điểm BĐVHX Tiến Dũng Thôn Ninh Xuyên, Xã Tiến Dũng, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870075
237260 Điểm BĐVHX Đức Giang Thôn Mồ, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870076
237390 Điểm BĐVHX Hương Gián Xóm Hấn, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871628
237300 Điểm BĐVHX Trí Yên Thôn Nam Thành, Xã Trí Yên, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 871627
237590 Điểm BĐVHX Đồng Việt Xóm Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 870500
237345 Bưu cục cấp 3 Chợ Quỳnh Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240762451
237274 Bưu cục cấp 3 Thanh Vân Thôn Thanh Vân, Xã Đức Giang, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240765199
237210 Bưu cục cấp 3 Nham Biền Tiểu Khu 1, Thị Trấn Neo, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240763199
237352 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Kim Xuyên, Xã Tân An, Huyện Yên Dũng
Điện thoại: 0240763199
Mã bưu điện Yên Dũng, Bắc Giang
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn