Mã bưu điện Sơn Động, Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang, bao gồm: An Bá, Phúc Thắng, Thanh Sơn, Thanh Luận, Long Sơn, Dương Hưu, Hữu Sản, Cẩm Đàn, Sơn Động, Tuấn Đạo, Lệ Viễn, An Lập, Bồng Am, Vân Sơn, Chiên Sơn, Yên Định, Giáo Liêm, Quế Sơn, An Lạc, Đồng Rì, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng độc lập, Hòm thư Công cộng Độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
232730 Điểm BĐVHX An Bá Tiểu Khu Thuộc Vá, Xã An Bá, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886390
232660 Điểm BĐVHX Phúc Thắng Thôn Thước, Xã Phúc Thắng, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 596950
232860 Điểm BĐVHX Thanh Sơn Thôn Chợ, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588402
232850 Điểm BĐVHX Thanh Luận Thôn Thanh Bình, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588403
232810 Điểm BĐVHX Long Sơn Thôn Hạ, Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 586402
232830 Điểm BĐVHX Dương Hưu Thôn Thoi, Xã Dương Hưu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 586428
232620 Điểm BĐVHX Hữu Sản Thôn Sản 2, Xã Hữu Sản, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886590
232710 Điểm BĐVHX Cẩm Đàn Thôn Thượng, Xã Cẩm Đàn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886155
232500 Bưu cục cấp 2 Sơn Động Thôn Thượng, Xã An Châu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886124
232770 Điểm BĐVHX Tuấn Đạo Thôn Bãi Chợ, Xã Tuấn Đạo, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 587002
232540 Điểm BĐVHX Lệ Viễn Thôn Nà Phai, Xã Lệ Viễn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886382
232520 Điểm BĐVHX An Lập Thôn Mặn, Xã An Lập, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886391
232800 Điểm BĐVHX Bồng Am Thôn Am, Xã Bồng Am, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 587013
232600 Điểm BĐVHX Vân Sơn Thôn Phe, Xã Vân Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886364
232680 Điểm BĐVHX Chiên Sơn Thôn Chiên, Xã Chiên Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886381
232750 Điểm BĐVHX Yên Định Thôn Nhân Định, Xã Yên Định, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886380
232640 Điểm BĐVHX Giáo Liêm Thôn Rèm, Xã Giáo Liêm, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 596614
232690 Điểm BĐVHX Quế Sơn Thôn Rọp, Xã Quế Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 597015
232560 Điểm BĐVHX An Lạc Thôn Biểng, Xã An Lạc, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 886471
232856 Điểm BĐVHX Đồng Rì Thôn Đồng Rì, Xã Thanh Luận, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
232767 Hòm thư Công cộng độc lập Khu 1, Thị Trấn An Châu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
232898 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Đồng Băm, Xã Thạch Sơn, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
232595 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Ao Bồng, Xã Vĩnh Khương, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
232872 Hòm thư Công cộng Độc lập Thôn Thanh Chung, Xã Tuấn Mậu, Huyện Sơn Động
Điện thoại: 588400
Mã bưu điện Sơn Động, Bắc Giang
3.8 (76.67%) 6 votes
Bình luận của bạn