Mã bưu điện Tân Yên, Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện thuộc Tân Yên thuộc tỉnh Bắc Giang: Tân Yên, Nhã Nam, Phúc Sơn, Kim Tràng, Ngọc Vân, Đại Hóa, An Dương, Cao Thượng, Cao Xá, Hợp Đức, Lam Cốt, Lan Giới, Liên Chung, Liên Sơn, Ngọc Châu, Ngọc Lý, Ngọc Thiện, Phúc Hoà, Quang Tiến, Song Vân, Tân Trung, Việt Ngọc, Hòm thư Công cộng độc lập, Quảng Phúc

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
235300 Bưu cục cấp 2 Tân Yên Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878262
235510 Bưu cục cấp 3 Nhã Nam Khu phố Tiến Thắng, Thị trấn Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 879017
235570 Bưu cục cấp 3 Phúc Sơn Thôn Lữ Vân, Xã Phúc Sơn, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 634081
235780 Bưu cục cấp 3 Kim Tràng Đội 7 Hàng Cơm, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878222
235880 Điểm BĐVHX Ngọc Vân Thị tứ Đình Thông, Xã Ngọc Vân, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833001
235520 Điểm BĐVHX Đại Hóa Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 634218
235450 Điểm BĐVHX An Dương Xóm Cầm, Xã An Dương, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878681
235330 Điểm BĐVHX Cao Thượng Thôn Phố Bùi, Xã Cao Thượng, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878742
235720 Điểm BĐVHX Cao Xá Thôn Hậu, Xã Cao Xá, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878741
235350 Điểm BĐVHX Hợp Đức Thôn Lục Liễu Trên, Xã Hợp Đức, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878391
235590 Điểm BĐVHX Lam Cốt Thôn Tân Lập, Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833049
235550 Điểm BĐVHX Lan Giới Thôn Bãi Trại, Xã Lan Giới, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 879264
235760 Điểm BĐVHX Liên Chung Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878641
235390 Điểm BĐVHX Liên Sơn Thôn Quân, Xã Liên Sơn, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878625
235630 Điểm BĐVHX Ngọc Châu Thôn Tân Châu, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878318
235810 Điểm BĐVHX Ngọc Lý Thôn Làng Đồng, Xã Ngọc Lý, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878439
235830 Điểm BĐVHX Ngọc Thiện Thôn Tân Lập 1, Xã Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 834308
235370 Điểm BĐVHX Phúc Hoà Thôn Phúc Lễ, Xã Phúc Hoà, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 878740
235480 Điểm BĐVHX Quang Tiến Thôn Cầu Đen, Xã Quang Tiến, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 879219
235660 Điểm BĐVHX Song Vân Thôn Đông Lai, Xã Song Vân, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833110
235420 Điểm BĐVHX Tân Trung Thôn Đanh, Xã Tân Trung, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 879263
235680 Điểm BĐVHX Việt Ngọc Thôn Phú Thọ 1, Xã Việt Ngọc, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833030
235959 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Bãi Ban, Xã Nhã Nam, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 833030
235930 Bưu cục cấp 3 Quảng Phúc Thôn Đường 284, Xã Quế Nham, Huyện Tân Yên
Điện thoại: 02403 854502
Mã bưu điện Tân Yên, Bắc Giang
1.5 (30%) 2 votes
Bình luận của bạn