Mã bưu điện Yên Thế, Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Mạng lưới bưu cục trên địa bàn Yên Thế/Bắc Giang với các thông tin đầy đủ về tên bưu cục, địa chỉ, số điện thoại.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
234700 Bưu cục cấp 2 Yên Thế Khu phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Cầu Gồ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876248
235080 Bưu cục cấp 3 Bố Hạ Khu phố Thống Nhất, Thị Trấn Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877330
234860 Bưu cục cấp 3 Mỏ Trạng Bản Mỏ Trạng, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830002
234890 Điểm BĐVHX Xuân Lương Thôn Làng Dưới, Xã Xuân Lương, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830019
234810 Điểm BĐVHX Canh Nậu Bản Đồn, Xã Canh Nậu, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830003
234861 Điểm BĐVHX Tam Tiến Bản Quỳnh Lâu, Xã Tam Tiến, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830022
234770 Điểm BĐVHX Đồng Tiến Bản Trại Hạ, Xã Đồng Tiến, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830021
234750 Điểm BĐVHX Đồng Vương Bản La Xa, Xã Đồng Vương, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 830020
234790 Điểm BĐVHX Tam Hiệp Thôn Yên Thế, Xã Tam Hiệp, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876058
234920 Điểm BĐVHX Tân Hiệp Thôn Đồng Tâm, Xã Tân Hiệp, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876061
234840 Điểm BĐVHX Tiến Thắng Thôn Tiến Thịnh, Xã Tiến Thắng, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876189
234940 Điểm BĐVHX An Thượng Thôn Tân Vân, Xã An Thượng, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876055
234960 Điểm BĐVHX Phồn Xương Thôn Phan, Xã Phồn Xương, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876056
235110 Điểm BĐVHX Đồng Tâm Thôn Liên Cơ, Xã Đồng Tâm, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876062
234720 Điểm BĐVHX Hồng Kỳ Thôn Trại Nhất, Xã Hồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876190
234980 Điểm BĐVHX Đồng Lạc Thôn Thiều, Xã Đồng Lạc, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 876057
235060 Điểm BĐVHX Tân Sỏi Thôn Phú Bản, Xã Tân Sỏi, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877576
235090 Điểm BĐVHX Bố Hạ Thôn Đồng Quán, Xã Bố Hạ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877571
235000 Điểm BĐVHX Đồng Kỳ Thôn Cống Huyện, Xã Đồng Kỳ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877624
235040 Điểm BĐVHX Đông Sơn Thôn Đông Kênh, Xã Đông Sơn, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877623
235020 Điểm BĐVHX Hương Vỹ Thôn Bo Non, Xã Hương Vĩ, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877578
234730 Điểm BĐVHX Đồng Hưu Thôn Cổng Châu, Xã Đồng Hưu, Huyện Yên Thế
Điện thoại: 877654
Mã bưu điện Yên Thế, Bắc Giang
2.4 (48%) 5 votes
Bình luận của bạn