Mã bưu điện Việt Yên, Bắc Giang

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang: Việt Yên, Sen Hồ, Kè Tràng, Hồng Thái, Tam Tầng, Thượng Lan, Minh Đức, Nghĩa Trung, Tăng Tiến, Vân Hà, Ninh Sơn, Vân Trung, Trung Sơn, Hương Mai, Tiên Sơn, Quảng Minh, Bích Sơn, Tự Lạn, KCN Đình Trám, Hòm thư Công cộng độc lập

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
236100 Bưu cục cấp 2 Việt Yên Khu phố Ii, Thị Trấn Bích Động, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874224
236350 Bưu cục cấp 3 Sen Hồ Phố Ga Sen Hồ, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874230
236220 Điểm BĐVHX Kè Tràng Xóm Chín, Xã Việt Tiến, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874291
236310 Bưu cục cấp 3 Hồng Thái Xóm Bãi Bò, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874005
236430 Điểm BĐVHX Tam Tầng Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 866379
236200 Điểm BĐVHX Thượng Lan Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874797
236140 Điểm BĐVHX Minh Đức Thôn Cầu Treo, Xã Minh Đức, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874889
236120 Điểm BĐVHX Nghĩa Trung Thôn Tĩnh Lộc, Xã Nghĩa Trung, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 575055
236340 Điểm BĐVHX Tăng Tiến Thôn Chùa, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874898
236450 Điểm BĐVHX Vân Hà Thôn Yên Viên, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 843049
236370 Điểm BĐVHX Ninh Sơn Thôn Phúc Ninh, Xã Ninh Sơn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874919
236410 Điểm BĐVHX Vân Trung Xóm 1, Xã Vân Trung, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 866126
236290 Điểm BĐVHX Trung Sơn Thôn Chợ Nhẫm, Xã Trung Sơn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874918
236240 Điểm BĐVHX Hương Mai Thôn Xuân Lạn, Xã Hương Mai, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874755
236390 Điểm BĐVHX Tiên Sơn Thôn Hạ Lát, Xã Tiên Sơn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 843135
236360 Điểm BĐVHX Quảng Minh Thôn Đình Cả, Xã Quảng Minh, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874856
236270 Điểm BĐVHX Bích Sơn Thôn Vàng, Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874969
236170 Điểm BĐVHX Tự Lạn Thôn Cầu, Xã Tự Lạn, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 874656
236355 Bưu cục cấp 3 KCN Đình Trám Thôn My Điền, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 661045
236439 Hòm thư Công cộng độc lập Thôn Núi Hiểu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên
Điện thoại: 661045
Mã bưu điện Việt Yên, Bắc Giang
2.5 (49.6%) 25 votes
Bình luận của bạn