Mã bưu điện Lương Tài, Bắc Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Chuyển phát nhanh bưu điện Vietnam post Lương Tài, Bắc Ninh cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Lương Tài, Bắc Ninh.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
223500 Bưu cục cấp 2 Lương Tài Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 02223776666
223610 Bưu cục cấp 3 Kênh Vàng Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 868300
223590 Điểm BĐVHX Lai Hạ Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 868273
223650 Điểm BĐVHX Phú Hoà Thôn Phương Xá, Xã Phú Hoà, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 655576
223520 Điểm BĐVHX Trung Chính Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 982360
223630 Điểm BĐVHX An Thịnh Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 651272
223600 Điểm BĐVHX Mỹ Hương Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 868252
223560 Điểm BĐVHX Trừng Xá Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 659430
223740 Điểm BĐVHX Lâm Thao Thôn Lâm Thao, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 867381
223580 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 654360
223720 Điểm BĐVHX Bình Định Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 776255
223700 Điểm BĐVHX Quảng Phú Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 981001
223730 Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Lương Xá, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 776360
223604 Đại lý bưu điện Thôn My Xuyên Thôn My Xuyên, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 652111
223690 Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng Phố Tân Hợp, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài
Điện thoại: 652111
Mã bưu điện Lương Tài, Bắc Ninh
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn