Mã bưu điện Gia Bình, Bắc Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Gia Bình trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Gia Bình.

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
223200 Bưu cục cấp 2 Gia Bình Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 02223556115
223350 Bưu cục cấp 3 Chợ Núi Thôn Bảo Tháp, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 556268
223360 Bưu cục cấp 3 Chợ Ngụ Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 878999
223201 Điểm BĐVHX Xuân Lai Thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 677003
223240 Điểm BĐVHX Bình Dương Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 664600
223280 Điểm BĐVHX Đại Lai Thôn Đại Lai, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 667400
223400 Điểm BĐVHX Đại Bái Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 668102
223260 Điểm BĐVHX Cao Đức Thôn Văn Than, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 669260
223370 Điểm BĐVHX Lãng Ngâm Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 556101
223330 Điểm BĐVHX Song Giang Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 556102
223310 Điểm BĐVHX Vạn Ninh Thôn Xuân Dương, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 665450
223300 Điểm BĐVHX Thái Bảo Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 666420
223340 Điểm BĐVHX Giang Sơn Thôn Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 556117
223380 Điểm BĐVHX Quỳnh Phú Thôn Phú Dư, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình
Điện thoại: 556230
Mã bưu điện Gia Bình, Bắc Ninh
1 (20%) 1 vote
Bình luận của bạn