Mã bưu điện Từ Sơn, Bắc Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Tìm nhanh địa chỉ bưu điện, số điện thoại liên hệ và mã bưu bưu chính của các bưu cục gần bạn nhất ở Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh: Từ Sơn, Đình Bảng, Trần Phú, Đồng Quang, Đình Bảng, Tương Giang, Phù Khê, Hương Mạc, Châu Khê, Tân Hồng, Đồng Nguyên, Tam Sơn, Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn, Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn, KHL Tiên Sơn

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
222100 Bưu cục cấp 2 Từ Sơn Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 02223835555
222260 Bưu cục cấp 3 Đình Bảng Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 840003
222120 Bưu cục cấp 3 Trần Phú Phố Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 743444
222200 Điểm BĐVHX Đồng Quang Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834880
222261 Điểm BĐVHX Đình Bảng Thôn Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834330
222160 Điểm BĐVHX Tương Giang Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834380
222230 Điểm BĐVHX Phù Khê Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834380
222210 Điểm BĐVHX Hương Mạc Thôn Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834350
222240 Điểm BĐVHX Châu Khê Thôn Song Tháp, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834370
222130 Điểm BĐVHX Tân Hồng Thôn Yên Lã, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834400
222140 Điểm BĐVHX Đồng Nguyên Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 740740
222180 Điểm BĐVHX Tam Sơn Xóm Trước, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834360
222307 Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 834360
222308 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 02413765858
222320 Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Sơn Thôn Dương Lôi, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn
Điện thoại: 02413765858
Mã bưu điện Từ Sơn, Bắc Ninh
5 (100%) 1 vote
Bình luận của bạn