Mã bưu điện Quế Võ, Bắc Ninh

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN

Danh sách 23 địa chỉ Bưu điện ở Quế Võ, Bắc Ninh: Bưu cục cấp 2 Quế Võ, Bưu cục cấp 3 Châu Cầu, Điểm BĐVHX Việt Hùng, Điểm BĐVHX Mộ Đạo, Điểm BĐVHX Chi Lăng, Điểm BĐVHX Cách Bi, Điểm BĐVHX Phù Lương, Điểm BĐVHX Quế Tân, Điểm BĐVHX Bằng An, Điểm BĐVHX Phù Lãng, Điểm BĐVHX Yên Giả, Điểm BĐVHX Hán Quảng, Điểm BĐVHX Việt Thống, Điểm BĐVHX Ngọc Xá, Điểm BĐVHX Châu Phong, Điểm BĐVHX Đào Viên, Điểm BĐVHX Phượng Mao, Điểm BĐVHX Nhân Hoà, Điểm BĐVHX Bồng Lai, Điểm BĐVHX Đức Long, Bưu cục cấp 3 Đông Du, Bưu cục cấp 3 Nội Doi, Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
222800 Bưu cục cấp 2 Quế Võ Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 02223863003
222990 Bưu cục cấp 3 Châu Cầu Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864001
222820 Điểm BĐVHX Việt Hùng Thôn Lợ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863844
223080 Điểm BĐVHX Mộ Đạo Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863848
223100 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863846
223050 Điểm BĐVHX Cách Bi Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863845
222840 Điểm BĐVHX Phù Lương Thôn Yên Đinh, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863842
222870 Điểm BĐVHX Quế Tân Thôn Lạc Xá, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863843
222860 Điểm BĐVHX Bằng An Thôn Đanh, Xã Bằng An, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864399
222850 Điểm BĐVHX Phù Lãng Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864400
223090 Điểm BĐVHX Yên Giả Thôn La Miệt, Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864401
223120 Điểm BĐVHX Hán Quảng Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 873173
222900 Điểm BĐVHX Việt Thống Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864523
222980 Điểm BĐVHX Ngọc Xá Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864217
222991 Điểm BĐVHX Châu Phong Thị tứ Thất Gian, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864218
223060 Điểm BĐVHX Đào Viên Thôn Lầy, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864527
222970 Điểm BĐVHX Phượng Mao Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864554
222890 Điểm BĐVHX Nhân Hoà Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864524
223040 Điểm BĐVHX Bồng Lai Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 628859
223000 Điểm BĐVHX Đức Long Thôn Vân Đoàn, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 864788
223072 Bưu cục cấp 3 Đông Du Thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863256
222930 Bưu cục cấp 3 Nội Doi Thôn Liễn Thượng, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863249
222918 Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ
Điện thoại: 863249
Mã bưu điện Quế Võ, Bắc Ninh
2 (40%) 17 votes
Bình luận của bạn